Innovativ IKT-anskaffelse, Digital eksamen

Statlige universitet og høgskoler i Norge skal i løpet av få år innføre digital eksamen. Pr i dag finnes ikke en løsning som tilfredsstiller behovet, og UNINETT har på vegne av UH-sektoren påtatt seg å koordinere en utviklings- og anskaffelsesprosess som skal føre fram til en optimal løsning på digital eksamensavlegging.

Publisert 10.06.14

Trøndelag, Innovative anskaffelser

I den forbindelse inviteres leverandører og fagmiljø til en dialogkonferanse rundt digital eksamen og behov rundt dette. UNINETT ønsker i dialogen med leverandører og ev andre fagmiljø å utfordre markedet til å tenke optimale løsninger for digital eksamen, mobilisere flere leverandører på et tidlig tidspunkt og skape interesse rundt dette. UNINETT ønsker å få et bedre bilde av leverandørmarkedet og hvem som kan være med å bidra til en optimal løsning. De ønsker innspill og tanker rundt hvordan digital eksamen kan utvikles og bli en god løsning for UH-sektoren. Alle som måtte ha noe å bidra med i så måte er velkommen til dialogkonferanse, norske som utenlandske. Anskaffelsen gjennomføres som en innovativ offentlig anskaffelse i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (NHO/KS).

For mer info se utlysing på Doffin og vedlagte notat.

Program dialogkonferanse 23. juni 2014:

 • 10.30 Registrering, bevertning, mingling 
 • 11.00 Velkommen og bakgrunnen for Digital eksamen og dialogkonferansen, v/prosjektleder Freddy Barstad, UNINETT 
 • 11.30 Om innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hva forventer vi av leverandørene? v/Hilde Sætertrø, prosjektleder NHO, Nasjonalt program for leverandørutvikling 
 • 11.45 Om utfordringer i IKT-anskaffelser og verdien av tidlig leverandørdialog. 
 • 12.05 Erfaringer fra pilot, Universitetet i Agder 
 • 12.30 Lunsj  13.00 Erfaringer fra pilot, Høgskolen i Sør-Trøndelag 
 • 13.30 Erfaringer fra pilot, NTNU 
 • 14.00 Integrasjoner m.m, UNINETT 
 • 14.30 Pause 
 • 14.45 Om OFU-virkemiddelet og OFU-kontrakter, Innovasjon Norge 
 • 15.00 Spørsmål, innspill og diskusjoner  15.30 Veien videre og invitasjon til en-til-en-møter (leverandører inviteres til en-til-en-møter med oppdragsgiver i august)
 • Ca. 15.45 Slutt

Sted: På Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet / NTNU i Trondheim (nærmere om konferanserom/sted fås ved påmelding)

Påmelding til kontakt@ecampus.no senest ila 21. juni – oppgi navn på firma, navn på personer som kommer med tilhørende e-postadresser.

Ved spørsmål kontakt Freddy Barstad på mail kontakt@ecampus.no