Innovative offentlige anskaffelser skaper lokal næringsutvikling

Innovativ bygg-anskaffelse i Fosnes kommune fikk 1,7 millioner kroner i støtte fra Enova og bidrar stort til å skape lokal næringsutvikling

Publisert 30.09.15

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Fosnes kommune har i forbindelse med oppføring av ny flerbrukshall på Jøa gjennomført en innovativ anskaffelsesprosess. Prosjektet har en prislapp på 70 millioner, og er en stor investering for kommunen. Hallen er viktig for Fosnes-samfunnet og innbyggerne, og inneholder blant annet svømmebasseng, bibliotek og scene, i tillegg til idrettshall. Gjennom en innovativ prosess i regi av Regionalt program for leverandørutvikling, ble det startet et forsknings- og utviklings-prosjekt (FoU) sammen med blant andre lokale bedrifter som skal utvikle "integrert teknisk anlegg for svømmehall og flerbrukshus". De lokale bedriftene er Grannes VVS og NTE.

Støtte fra Enova

FoU-prosjektet gjennomføres i samarbeid med Senter for idrettsanlegg og teknologi på NTNU, og 29.september ble det klart at dette samarbeidet fører til en støtte fra Enova på 1,7 millioner. Bygget har tydelige miljøkrav.
Vi gratulerer Fosnes og medvirkende bedrifter og aktører med et innovativt, framtidsrettet prosjekt!

Kontakt oss

Hilde Sætertrø

Prosjektleder

Nasjonalt program leverandørutvikling

hilde.satertro@nho.no
Mobil
41686788