Investerer i vindkraftanlegg

Europas største landbaserte vindkraftanlegg skal bygges i Midt-Norge. – Jeg vil gratulere både Norge og Europa med et viktig skritt i retning det grønne skiftet, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård.

Illustrasjonsfoto

Publisert 25.02.16

Trøndelag

Denne uken ble det offentliggjort at Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Det skal investeres om lag 11 milliarder i seks vindparker på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord. Det meldes i en pressemelding fra Statkraft.

Det grønne skiftet

-Dette er helt fantastisk, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård.

-Det er så bra at dette nå kommer på plass. Jeg vil gratulere både Norge og Europa med et viktig skritt i retning det grønne skiftet. Denne vindkraftutbyggingen, sammen med investeringene på Ørlandet, lover bra for landsdelen.

Storødegård minner videre om at dette skjer i en tid hvor mange andre regioner sliter.
-Dette er en viktig bekreftelse på at vi får det til, sier Storødegård.

Anleggsarbeidet starter i andre kvartal 2016 og det er forventet at alle parkene vil være ferdigstilt i 2020. Når vindparkene står ferdige vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året, opplyser Statkraft.