IWMAC vant NHO Trøndelag sin Nyskapingspris 2014

Årets vinner av NHO Trøndelag sin nyskapingspris 2014 ble IWMAC AS.

IWMAC mottar nyskapingsprisen 2014 av Næringsminister Monica Mæland med bistand fra konferansier Kristin Saga

Publisert 09.04.14

Trøndelag

IWMAC ble stiftet i 2001 av Ole Morten Stangvik, John Einar Kiplesund og Trond-Øystein Bjørnnes, som fortsatt har sentrale posisjoner i selskapet. Foruten grunnleggerne, andre ansatte og eksterne personer, har Byggteknikk en større aksjeandel i selskapet.

Selskapet er lokalisert i Trondheim og Stockholm, og har totalt over 40 ansatte. Norden er definert som IWMAC sitt hjemmemarked.

Juryens begrunnelse:

Årets vinner av NHO Trøndelag sin Nyskapingspris 2014 går til en bedrift som har vist initiativ og samtidig skapt økt interesse og oppmerksomhet i samfunnet for nyskaping.

Bedriften er fremtidsrettet og har en ny måte å tenke på.

Bedriften har som forretningsidé å tilby IT-tjenester for sikker drift og overvåkning av og varsling om varetap, samt unødig energiforbruk ved tekniske anlegg innen blant annet supermarkeder og næringsbygg. Bedriften er i dag Nordens største selskap innen overvåkning av tekniske anlegg, og har mer enn 2200 anlegg fordelt over hele Norden.

Deling av kunnskap gir miljøgevinst –­ verden rundt

Utviklingen har funnet sted ved hjelp av flere store prosjekter i tillegg til et tett samarbeid med Innovasjon Norge og pilotkunder opp gjennom årene. I den senere tiden har vi aktivt brukt tjenestedesignere som bidrar til at IWMAC blir mer kundefokusert og kundedrevet enn teknologidrevet.

I det siste har selskapet utviklet og solgt 'Energy Controller', et automatisk varslingssystem for optimal drift av tekniske kjøle- og fryseanlegg, hvor formålet er å redusere energiforbruket. IWMAC kan vise til en kostnadsbesparelse for butikker på over 10 % i gjennomsnitt ved optimalt drift. Det unike er at 'Energy Controller' ikke bare varsler om et teknisk avvik, men også nøyaktig om hva som er årsaken, og hva det vil koste kunden i løpet av et år hvis feilen ikke blir utbedret. Et tilsvarende energispareprogram er startet for næringsbygg, og dette vil også snart være salgbart. IWMAC har som mål å spare 200 GWh i løpet 2015, noe som tilsvarer 1/3 Alta-kraftverk.

Dette produktet har blitt veldig godt mottatt i markedet både nasjonalt og internasjonalt, og vi venter at dette vil gjøre at IWMAC vil fortsette å vokse internasjonalt i årene fremover.

IWMAC har også ambisjoner om å tilrettelegge for at andre internasjonale selskaper skal få videreutvikle og kommersialisere 'Energy Controller', gjennom å gjøre IWMAC sin utviklede energispareteknologi tilgjengelig. Målet er å spare miljøet flere steder i verden, ved å dele vår kunnskap med andre.