Julemøte med stort engasjement på Røros

NHO Trøndelag og Destinasjon Røros arrangerte julemøte for næringsliv og politikere på Røros, med fokus på fremtidens arbeidsliv

Godt oppmøte på julemøte for næringsliv og politikere på Røros

Publisert 09.12.15

Trøndelag

I desember arrangerer NHO Trøndelag flere julemøter rundt om i regionen. Hensikten med møtene er å samle både medlemsbedrifter, politikere og øvrig næringsliv i trøndelag til samtale og debatt. Hovedtemaet for møtene er fremtidens arbeidsliv, men møtene er også en anledning for våre medlemsbedrifter til ta opp andre aktuelle tema og problemstillinger.

Tirsdag 8.desember gikk turen til Røros og Bergstaden hotell. Møtet som NHO Trøndelag arrangerte i samarbeid med Destinasjon Røros og reiselivsdirektør Linda Merete Ramberg, tiltrakk seg flere besøkende fra næringslivet i rørosområdet, i tillegg til at hele kommunestyret på Røros deltok.

Reiselivsnæring

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård innledet med å snakke om internasjonale megatrender som globalisering, demografi og teknologiske nyvinninger, som alle vil påvirke arbeidslivet i årene som kommer. Linda Merete Ramberg fulgte opp ved å ta tilhørerne med inn i fremtiden for reiselivsnæringen i regionen.

Reiselivsdirektør Linda Merete Ramberg snakket om fremtiden for reiselivsnæringen

I tillegg til disse to innlederne fikk vi også høre et foredrag av Sigrid Jansen, som er daglig leder i Rørosregionen Næringshage. Hun tok oss med inn i det regionale perspektivet på fremtidens arbeidsliv og mulighetsrommet for næringslivet i regionen.  Sist, men ikke minst fikk vi også innblikk i en av de mange bedriftene på Røros som gjør det godt. Trond Vilhelm Lund, Meieribestyrer i Rørosmeieriet fortalte om bedriftens suksesshistorie under tittelen «mot alle odds».

Det ble også tid til en bred og engasjert diskusjon omkring tema for møtet, og NHO Trøndelag fikk med seg mange tilbakemeldinger og oppfordringer fra næringslivet i rørosregionen.

NHO Trøndelag ønsker å takke Destinasjon Røros og Linda Merete Ramberg for et godt samarbeid og et vellykket møte. Vi tar gjerne turen til Røros igjen.