KLP Kommunekonferansen

"Kommune-Norge i endring"

Publisert 06.03.14

Trøndelag

NHO Direktør Kristin Skogen Lund var en av hovedinnlederne på KLP sin kommunekonferanse 2014 i Trondheim 6.mars.

Vi trenger en politikk som legger til rette for regionale vekstmotorer og et konkurransekraftig næringsliv. Og skal vi lykkes med det, trenger næringslivet et godt samspill med robuste og kompetente kommuner, sier Skogen Lund.

Næringslivet er avhengig av sterke fagmiljøer og effektiv saksbehandling i kommunene og de regionene de opererer i. Men for mange kontaktpunkter, for mange planregimer, for mangelfull samordning og altfor langdrøye prosesser koster bedriftene både tid og penger. Med dette som bakteppe ser NHO fire generelle hovedargumenter for en kommunereform: Kvalitet, Samordning, Forenkling og Handlekraft.

Hun sier videre at kommunereform en av de viktigste sakene på NHOs dagsorden fremover. Vi har allerede bestemt at vår årskonferanse neste år skal handle om nettopp gode og effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

  • Det vil dreie seg om sammenhengen mellom transport og arealpolitikk;

  • Det vil dreie seg om bærekraftig byutvikling og boligpolitikk,

  • Og – altså – det vil dreie seg om kommunestruktur og forvaltningsstrukturer.