10 gode grunner til å være NHO-medlem

Som medlem i NHO har du tilgang til juridisk spisskompetanse, rådgiving, tidsbesparende verktøy og nyttige arrangementer. Du kan også påvirke viktige beslutningsprosesser.

– NHO påvirker beslutningstakere der vi er, det er svært viktig. Her i Innlandet merker vi for eksempel at NHOs regionkontor gjør en god jobb for å sørge for riktige samferdselsprioriteringer, sier Trond Hagerud, administrerende direktør i Resco Mapei.

Publisert 27.01.15

Trøndelag

1. Eksperthjelp i arbeidsrett

Som medlem kan du kontakte din landsforening for eksperthjelp i forbindelse med permitteringer, oppsigelser og ansettelser. NHOs arbeidsrettsavdeling yter spisskompetanse innen prosedyre for de alminnelige domstoler og for Arbeidsretten.   

2. Politisk gjennomslagskraft 

NHO-fellesskapet er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i Norge. Vi har nær kontakt med politiske myndigheter. Dette kommer deg og din bedrift tilgode i form av gjennomslagskraft og påvirkningsmuligheter.

3. NHO Forsikring

NHO Forsikring skreddersys for din bedrift med veldig gode betingelser. Som NHO-medlem kan du nå raskt og enkelt tegne person-, skade- og motorforsikringer. 

4. Regionkontorer med lokal kunnskap

NHOs 15 regionkontorer tilbyr rask service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse - der du er. I tillegg har enkelte lands- og bransjeforeninger egen regionforening. 

5. Din bransje
Gjennom din landsforening, eventuelt også relevant bransjeforening, får du og din bedrift råd og hjelp  i spørsmål som angår bransjen. 

6. Faglig nettverk

Du får tilgang til våre møteplasser. Gjennom arrangementer, kurs og nettverk vil du som medlem kunne dra nytte av kompetansen i NHO-fellesskapet, og møte mennesker med felles interesser, utfordringer og erfaringer. 

7. Nyttige verktøy 

Vi har laget verktøy som hjelper deg i din daglige rolle som arbeidsgiver. Du finner veiledere, sjekklister, maler, kontrakter, spørsmål og svar, nettkurs med mer på nho.no/minside

8. Veiledning offentlige anskaffelser

NHO-fellesskapets team av jurister tilbyr alle medlemmer veiledning og bistand innenfor offentlige anskaffelser, samt blant annet kurs for leverandører.

9. NHO Pensjon 

NHO Pensjon er eksklusiv for våre medlemsbedrifter. Undersøkelser fra Norsk Kundebarometer/ BI viser at bedrifter med NHO Pensjon er mer fornøyd enn andre bedrifter med tilsvarende tjenestepensjonsordninger både i Storebrand og hos andre leverandører.

10. Relevante kurs til medlemspris

Næringslivets skole er NHO-fellesskapets kurstilbud. Her får deltakerne nyte godt av NHO-fellesskapets ressurser og ekspertise gjennom aktuelle kurs, uavhengig av bransje.

Bli medlem
Hvor mye koster medlemskapet?
Hvorfor bli medlem?

Derfor er jeg medlem

Sjokoladebiten: – NHO er et viktig talerør for oss gründere
Møller Bil: – Tilgang på kompetanse og informasjon
Resco Mapei: – NHO påvirker der vi er 

 

 

Kontakt oss

Hege Saastad Haugan

Stabssjef

Arbeidsliv

hege.saastad@nho.no
Telefon
23088187