Kommunene vil få bedre innkjøp fra byggenæringen

Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL), Kommunesektorens organisasjon (KS) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er blitt enige om en felles bestemmelser i forbindelse med offentlige bygge- og anleggsanskaffelser.

Publisert 15.12.15

Trøndelag

Anbudsreglene kan oppfattes som uoversiktlige og det er vanskelig å utforme gode innkjøp som samtidig bygger opp under andre politiske mål. Ulike bransjer og næringer har ulike behov og bør derfor møtes av ulike krav i anskaffelsesprosessen. Derfor har BNL og Fellesforbundet sammen med Difi og KS blitt enighet om hvordan dette kan gjøres i byggenæringen.

Det offentlige kjøper bygge- og anleggstjenester for omkring kr 200 milliarder hvert år. Flere av kravene vil heve terskelen for hvilke bedrifter som kan delta i offentlige konkurranser - og det vil bidra til å utestenge useriøse aktører.  Hensikten er å sikre større forutsigbarhet, bedre kvaliteten på det som bygges, og fremme en ryddig og seriøs næring for både de ansatte og for bedriftene.

Det er mange kommuner som allerede har innført ulike bestemmelser, og det er mange kommuner som etterspør Kommunesektorens organisasjon (KS) om slike bestemmelser. En felles praktisering av krav vil skape forutsigbarhet for bedriftene og forenkle anskaffelsene.

Spesielt gjelder det å sette krav til lærlinger i prosjektene som er et svært viktig grep for å øke antall lærlinger og motivere til flere læreplasser. Erfaringene tilsier dessuten at godkjente lærebedrifter tar samfunnsansvar og lærer opp unge og voksne, noe som sikrer videreføring av nødvendig fagkunnskap gjennom lærlingordningen.

Regjeringen har i forbindelse med regelverket for offentlige anskaffelser varslet styrket lærlingklausul i offentlige kontrakter. I disse bestemmelsene ligger også en anbefaling på hvordan dette skal løses.

Ved å bestille med disse kravene i bunn vil antallet læreplasser øke og det vil skape større marked for de bedrifter som prioriterer kompetente medarbeidere og kompetanse i bedriften.

Ved å følge disse kravene vil kommunene forenkle sine innkjøp og sikre seg kompetente tilbydere.

Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL), Kommunesektorens organisasjon (KS) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sine praktiske råd kan leses her: http://bnl.no/globalassets/dokumenter/diverse-notater/protokoll.pdf