KommuneNM: De minste kommunene sliter mest

NHOs KommuneNM for 2016 viser at det er de små kommunene som kommer dårligst ut, også i Trøndelag. – det er trist at det er de samme kommunene som ofte sier nei til kommunesammenslåing når vi ser en utvikling som roper på kommunereform, sier regiondirektør i NHO Trøndelag Merethe Storødegård.

#205

NHOs kommune-NM rangerer norske kommuner og regioner. Fotograf: Faksimile

Publisert 02.08.16

Trøndelag

NHOs Kommune-NM 2016

NHOs kommune NM for 2015 viste at Trøndelag var regionen med flest kommuner i fremgang. I år har derimot et flertall av kommunene tilbakegang, og det er hovedsakelig småkommunene som har negativ utvikling. Noen av disse rykker mange plasser nedover på den nasjonale ranglisten. Det er imidlertid flertallet av de større og middelsstore kommunene som har fremgang. De representerer hele 70 prosent av befolkningen i fylket.

- Det er ganske avslørende når alle de nederste kommunene er små kommuner, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård.
- Derfor er det også skremmende og trist at det ofte er de samme kommunene som sier nei til kommunesammenslåing. Vi ser en utvikling som roper på større og sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Trondheim rykker en plass opp og forbi Sandes, og er inne blant de 50 beste kommunene på den nasjonale listen. Trondheim har fremgang på sin svakeste hovedindikator, nemlig Arbeidsmarkedet. Det er økt andel sysselsatte, redusert ledighet og uføre, mens sykefraværet fortsatt går opp. Trondheim har også fremgang på sine sterkeste indikatorer innen demografi og kompetanse (andel sysselsatte med mer enn fire års utdanning).

Stjørdal, som har relativt mange sysselsatte inne industri/oljevirksomhet, holder stand som neste beste kommune i regionen, til tross for en viss tilbakegang. Også Stjørdal har sine svakeste indikatorer innen Arbeidsmarkedet, med økt sykefravær og økt ledighet.

Frøya og Røros (opp henholdsvis 41 og 30 plasser) er to av kommunene som gjør størst fremgang på årets nasjonale resultatliste. For kommuner som ligger blant de 100 høyest rangerte skal det mye til å gjøre store hopp på resultatlisten. Begge disse kommunen har en meget spesiell næringsstruktur. Frøya har landets høyeste andel sysselsatte inne industri inkludert fiske, mens Røros har en høy andel sysselsatte innen både industri og reiseliv. Begge har sterke indikatorer på Næringsliv. Frøya er dessuten høyt rangert på demografi, mens Røros ligger høyt ranger på Arbeidsmarked og Kompetanse.

Begge fiskeoppdrettskommunene -  Frøya og Hitra - har stor fremgang, mens den tredje, Vikna, har hatt jevn tilbakegang de siste årene. Nabokommunen Nærøy er den kommunen i Trøndelag som går flest plasser frem. Leka og Fosnes er nederst plassert på Trøndelagsliseten.

Av de større kommune er det Levanger som (relativt sett) har den mest negative utviklingen. Levanger faller 19 plasser og er ute av topp 100- listen med redusert sysselsetting og kraftig økning i sykefraværet.  Steinkjer har en relativ stabil utvikling de siste årene, med sterk fremgang på flere arbeidsmarkedsindikatorer.

Kommunen som går mest tilbake, nemlig Agdenes (-126) har stor fraflytting og økt arbeidsledighet. Her er alle indikatorene på Arbeidsmarked og på Demografi i sterk tilbakegang.

Øvrige kommuner med meget høy andel sysselsatte i industri Midte Gauldal og Verdal har sterk fremgang. (Opp henholdsvis. 26 og 28 plasser). Det er arbeidsmarkedsindikatorene som bidrar til denne fremgangen.

Enkelte kommuner i Trøndelag har store forbedringspotensialet på sentrale arbeidsmarkedets indikatorer.

Hovedbildet på landsbasis er som tidligere at de høyest rangerte kommunene ligger på det sentrale Østlandet, langs Sørlandskysten, og oppover Vestlandskysten til Bergensområdet, i tillegg til byer langs kysten opp til Tromsø. Disse har høy befolkningstetthet, de ligger nær universiteter, eller de er preget av næringsklynger innenfor petroleum, teknologi og havbruk.

- Vi trenger større og mer slagkraftige bo- og arbeidsmarkedsregioner over hele landet, sier Storødegård.
- De store regionene kommer til å vokse seg større, og da er det viktig at vi ikke sitter igjen med mange små kommuner som sakker akterut.

NHOs Kommune-NM 2016