Kompetente leverandører gir gode innkjøp

Innkjøpssamarbeidet i Værnesregionen inviterer til Næringslivsdag i Kimen 12. mai.

Innkjøpssamarbeidet i Værnesregionen inviterer til Næringslivsdag 

Publisert 08.04.16

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Påmelding

For at Værnesregionen, med sine 5 kommuner, skal kunne foreta gode offentlige anskaffelser er de avhengig av leverandører, lokale, regionale og nasjonale, som har kompetanse både på kommunenes behov og hvordan offentlige anskaffelser gjennomføres.

Værnesregionen trenger interesserte og kompetente leverandører, og som et ledd i å mobilisere næringslivet og leverandørene, ønskes tettere kontakt for å få dette til. Næringslivsdagen gjennomføres i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet. 

Program

Kontakt oss

Hilde Sætertrø

Prosjektleder

Nasjonalt program leverandørutvikling

hilde.satertro@nho.no
Mobil
41686788