Kraftsamling for digitalisering

- Vi trenger en kraftsamling i norsk næringsliv for å bygge et digitalt konkurransedyktig Norge, sier Tor Olav Mørseth, administrerende direktør i DigitalNorway.

#205

Fullt hus da NHO Trøndelag og Abelia arrangerte frokostmøte på Work-Work i Trondheim. Fotograf: NHO Trøndelag

Publisert 04.10.17

Trøndelag

I dag arrangerte NHO Trøndelag, i samarbeid med Abelia, frokostmøte hos Work-Work i Trondheim. Tema for møtet var digitalisering, og mulighetene og utfordringene som digitaliseringen vil gi næringslivet fremover.

Som hovedinnleder hadde vi hyret administrerende direktør i DigitalNorway, Tor Olav Mørseth. DigitalNorway – Toppindustrisenteret AS er et næringslivsdrevet initiativ for å digitalisere norske virksomheter. Initiativet sikter mot å bli en arena som bygger, knytter sammen og sprer digital kompetanse og driver digitaliseringsprosjekter på tvers av selskaper og bransjer over hele landet.

- Vi trenger en kraftsamling i norsk næringsliv for å bygge et digitalt konkurransedyktig Norge, sa Mørseth.
- Selv om det knapt finnes andre land som har bedre forutsetninger enn Norge for å klare den digitale omstillingen så ser vi at farten på grad av digitalisering sakker og at utviklingen i landene vi konkurrerer med skjer mye raskere.

Tor Olav Mørseth, administrerende direktør i DigitalNorway - Toppindustrisenteret AS innledet frokostmøte om digitalisering.  Fotograf: Abelia

#205

To bedriftsledere som befinner seg midt inne i den digitale tidsalder er Bård Benum i Powel og Lars Ove Husby i Siemens. På møtet fikk tilhørerne bli kjent med disse to sentrale bedriftene i Trøndelag og hvordan de jobber med sin digitale strategi.

Her finner du en oversikt over NHO Trøndelags kurs og arrangement.

Les mer om Abelia – NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter