Krever kraftsatsing på vei og jernbane

NHO vil raskere bygge flere stamveier og bedre jernbanen over hele landet. I Trøndelag betyr dette at vi blant annet må prioritere E6 Ranheim - Værnes og dobbeltspor Stjørdal - Heimdal

Her er NHOs storsatsing på vei og jernbane i Trøndelag. Kilde: Statens kartverk. Design: Hyper.

Publisert 03.09.15

Trøndelag

Samferdselspolitikken mot 2030

I dag, 3. september, lanserer NHO SamferdselsLøftet III, Næringslivets transportplan. Dette er NHOs innspill til regjeringens Nasjonale transportplan for perioden 2018–2029 (NTP).

En slik kraftsatsing vil binde bo- og arbeidsmarkedsregionene sammen. Det gjør det lettere å opprette færre og mer slagkraftige kommuner her i landet.

Ønsker budsjettøkning på 73 prosent
Selv om bevilgningene har økt de siste årene er nivået fortsatt lavt etter flere tiår med underinvesteringer. Derfor vil NHO at Stortinget årlig bevilger 65 milliarder kroner til samferdsel, som er en økning på hele 73 prosent.

Samlet blir da investeringsrammen til Nasjonal Transportplan 2018 - 2029 på 780 milliarder kroner. Forslaget vil gjøre det mulig med en raskere bygging av de viktigste motorveiene på Østlandet, E39 langs vestlandskysten, Intercity-satsingen rundt Oslofjorden og en rekke storsatsinger i Trøndelag og Nord-Norge.

Et av prosjektene er bygging av fastforbindelse mellom Horten og Moss. Dette alternativet blir foretrukket framfor tunnel da bro i utgangspunktet gir en mer pålitelig trafikkavvikling med færre trafikkavbrudd.

Se kart med alle NHOs forslag til prioriteringer for vei og bane

Se også Adresseavisen: Her vil NHO bygge vei og bane i Trøndelag