Kunnskapsministeren vil ha flere realfagshelter inn i klasserommet

Alt for få norske elever fordyper seg i realfag. Det viser tall fra PISA. Nå vil kunnskapsministeren få ungdom mer interessert i matte og naturfag ved å sende flere realfagshelter inn i klasserommet.

Publisert 29.04.14

Trøndelag, Kompetanse

Naturfagsenteret i samhandling med NHO gjennomfører Lektor 2 programmet for å imøtekomme kunnskapsministerens målsetting.

TV2 har laget en nyhets sak om Lektor2, som ble sendt 26.april 2014, der statsråden gir svært konkret tilbakemelding om at KD vil satse videre på Lektor2. Se INNSLAGET her.

Lektor2-ordningen er et prosjekt med formål å fremme realfagene på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole.

Lektor2-ordningen innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i undervisningen innen områder hvor skolen/faglæreren ser dette som en mulighet for å øke elevenes læringsutbytte og interesse for faget.

Mål

Lektor2-ordningen skal gi økt læringsutbytte, bidra til økt rekruttering og bidra til gode og nyttige relasjoner mellom skole og øvrig arbeidsliv.

Målet for Lektor2-ordningen har tre hovedaspekter:

  • Pedagogisk aspekt:  Relevant, aktuell og praksisnær opplæring og innføring i realfagene, som vil føre til økt læringsutbytte.
  • Rekrutteringsaspekt:  Prosjektet kan ses som en rekrutteringsarena for både å vekke elevenes interesse for de teknologiske og realfaglige fagområdene og videre utdanningsvalg, for læreryrket og for fremtidig arbeidskraft i bedriftene.
  • Samarbeidsaspekt:  Bidra til erfaringsutveksling og samarbeid mellom skole og øvrig arbeidsliv, samt etablere en forståelse for hverandres ståsted, rolle og behov.

Fag

Lektor2-ordningen omfatter realfagene på ungdomsstrinn og videregående skole.

  • Ungdomstrinn:  Naturfag, Matematikk, Teknologi og design
  • Videregående skole:  Naturfag, Matematikk, Fysikk, Biologi, Kjemi, Informasjonsteknologi, Geofag, Teknologi og forskningslære.

Faglig forankring

Lektor2-ordningen skal oppleves som en inspirasjon for elever og lærere gjennom å bidra til anskueliggjøring av anvendelse av kunnskap. Lektor2-ordningen skal forankres i læreplanen for de aktuelle fagene og basere seg på at faglæreren definerer hvilke deler (kompetansemål) i læreplanen som ønskes dekket. Faglærer og fagperson skal sammen utvikle et undervisningsopplegg, som fagpersonen gjennomfører med elevene. Det er faglærers ansvar å kvalitetssikre innholdet og gjennomføringen av undervisningen. Det utviklede undervisningsopplegget skal være en integrert del av faglærerens undervisningsplan i faget.

Historikk

Lektor2-ordningen ble initiert av Nasjonalt forum for realfag, og ble gjennomført som et pilotprosjekt  i skoleårene 2009/10 og 2010/11 med 43 deltagende skoler (27 vgs og 16 ungdomsskoler). De 43 skolene etablerte samarbeid med 140 partnere i perioden og det ble planlagt og gjennomført 167 Lektor2-undervisningsopplegg. Foran skoleåret 2011/12 fikk ordningen prosjektstatus og det ble bestemt at ordningen skal videreføres ut strategiperioden for KD’s Realfag for fremtida (2010-14). Ordningen ble utvidet for skoleåret 2011/12 til å omfatte 133 skoler (84 vgs og 49 ungdomsskoler).

Ordningen ble utvidet for skoleåret 2011/12 til å omfatte 133 skoler (84 vgs og 49 ungdomsskoler). De 133 skolene samarbeidet med mer enn 260 partnere i arbeidslivet og det ble gjennomført mer enn 400 undervisningsopplegg. For skoleåret 2012/13 er ytterligere 47 skoler inkludert, slik at det totalt deltar 108 videregående skoler og 67 ungdomsskoler i 2012/13.