Kurs: Hva er privat avtalefestet pensjon?

Pensjon er et sentralt tema – både for ansatte og bedrifter, og med et økt fokus også på avtalefestet pensjon er det viktig å ha kjennskap til ordningen og hvordan den fungerer.

#205

Illustrasjonsfoto. Fotograf: Yuri Arcurs

Publisert 25.10.17

Trøndelag

Fredag 3. november arrangerer NHO Trøndelag AFP-kurs på Scandic Hell med kursholder Inger Unn Olsen, advokat i NHO.

Påmelding

På kurset vil vi blant annet gå igjennom dette:

  • Hva er AFP og hva skiller AFP fra andre pensjonsordninger?
  • Hvilke bedrifter og ansatte er omfattet av AFP-ordningen
  • Vilkårene for AFP
  • Noen særlig problemstillinger:
    • AFP ved omstilling og sluttpakker
    • AFP ved utstasjonering
    • AFP ved utleie

Se her for mer detaljer om AFP-kurset.