Lanseringskonferanse: Nytt arbeidsprogram Horisont 2020

Lurer du på om ditt prosjekt kan få støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020?

Publisert 27.09.17

Trøndelag

Påmelding

Lurer du på om ditt prosjekt kan få støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020? Jobber du med en EU-søknad eller har du en prosjektidé som du har lyst til å diskutere med fageksperter og rådgivere fra Norges forskningsråd og Innovasjon Norge? Leter du etter samarbeidspartnere til prosjektet ditt?

Vi oppfordrer bedrifter, forskere og offentlig sektor til å bli med på lanseringskonferanse for det nye arbeidsprogrammet til Horisont 2020 i Trondheim tirsdag 17. oktober.
Her vil representanter fra Norges forskningsråd og Innovasjon Norge presentere utvalgte deler av arbeidsprogrammet for perioden 2018-2020, og fokusere spesielt på temaene matsikkerhet, energi, transport og samfunnssikkerhet.

Du vil også få mulighet til å få individuelt møte med representanter fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge for å diskutere din prosjektidé og din kommende søknad på Horisont 2020.

I tillegg vil du få møte representanter for bedrifter og organisasjoner som har erfaring med å søke på og delta i Horisont 2020, og få tips til hvordan man kan delta i EU-støttede forsknings- og innovasjonsprosjekter og til hvordan man kan finne prosjektpartnere.

Tid og sted:

 • Konferanseavdelingen til SpareBank 1 SMN, Søndre gate 4, Trondheim.
 • 17. oktober, fra kl. 09:00-15:00.

Program:

(mulighet for mindre endringer i programmet)

09:00-09:15: Registrering og kaffe

09:15: Velkommen/mål for dagen – v/Iselin Rønningsbakk, Trøndelags Europakontor

09:30: Det nye arbeidsprogrammet for 2018-2020, strategiske prioriteringer – hva er nytt? – v/Bente Bakos, Norges forskningsråd

09:40: Trønderske aktører i Horisont2020 – Hvordan ligger vi an hittil?  – v/Vidar Segtnan, Trøndelags Europakontor

09:50: Horisont 2020 og næringslivet – Kort om SMB-instrumentet og endringer fra 2018 – v/Lisbeth Vassaas, Innovasjon Norge og Idun Lyngstad, Norges forskningsråd

10:00: De nasjonale kontaktpunktene (NCP’ene) i Norges forskningsråd gir en kort introduksjon til hvert av arbeidsprogrammene for mat (grønn og blå), matkultur, matsikkerhet, transport, energi og samfunnssikkerhet

10:20: Innledning til arbeidet i workshops – v/Lisbeth Vassaas, Innovasjon Norge

10:30-12:30: Parallelle workshops (deltakerne velger én av disse workshop’ene, se mer informasjon under)

12:30-13:30: Mingling og lunsj

13:30-15:00: Individuelle møter – må bookes på forhånd! Her vil du få mulighet til å diskutere din søknad eller prosjektidé med NCP’er og EU-rådgivere fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Program for de parallelle workshop’ene (deltakerne velger kun én av disse sesjonene):

10:30-12:30 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy

Workshopleder: Lisbeth Vassaas, Innovasjon Norge

 • Mattrender og håndtering for å sikre trygg mat – v/Anne-Mette Wigdahl Østeraas, seniorinspektør Mattilsynet
 • EUs nye arbeidsprogram for Food
 • Hvilke topics bør være av interesse i Trøndelag? v/NCP Inderjit Singh Marjara, Norges forskningsråd
 • Bærekraftige matsystem – Søknad til H2020 – v/Hilde Bjørkhaug, seniorforsker Norsk senter for bygdeforskning
 • Diskusjon og videre aksjon

10:30-12:30: Secure Societies

Workshopleder: tbc

 • Satsinger innen Secure Societies – v/Ivonne Herrera, SINTEF Digital
 • EUs nye arbeidsprogram for Secure societies
 • Hvilke topics bør være av interesse i Trøndelag? – v/NCP Berit Tjørum, Norges forskningsråd
 • Diskusjon og videre aksjon

10:30-12:30: Secure, clean and efficient energy

Workshopleder: Vidar Segtnan, Trøndelags Europakontor

 • Satsinger innen bærekraftig energi i Trøndelag v/Johan Hustad, direktør NTNU Energi
 • EUs nye arbeidsprogram for energi
 • Hvilke topics bør være av interesse i Trøndelag? – v/NCP Marianne Haavarsholm Aandahl, Norges forskningsråd
 • Smart Cities – EU-søknad innen energisparing  – v/Silja Rønningsen, Trondheim kommune
 • Diskusjon og videre aksjon

10:30-12:30: Smart, green and integrated transport

Workshopleder: Reidar Buvik, SINTEF

 • Satsinger innen bærekraftig transport i Trøndelag
 • EUs nye arbeidsprogram for transport
 • Hvilke topics bør være av interesse i Trøndelag?  – v/NCP Frøydis Gaarder, Norges forskningsråd
 • Satsingsområdet NTNU Oceans; bærekraftig sjøtransport og autonome skip, Ingrid Schjølberg, professor/prodekan forskning og innovasjon/direktør NTNU Havrom
 • Diskusjon og videre aksjon

Påmelding
Deltakelse er gratis. Påmeldingsfrist: 12. oktober.

Diskutere prosjektidé?

Dersom du ønsker å diskutere din prosjektidé med representanter fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge, ber vi om at du fyller ut dette skjemaet og sender det til iselin.ronningsbakk@mid-norway.no senest 13. oktober.

nettsidene til EU-kommisjonen kan du lese mer om Horisont 2020 og hva slags utlysninger som finnes.