Leder an i kampen mot useriøse aktører i arbeidslivet

Sør-Trøndelag er det første fylket i landet der alle kommuner har undertegnet en intensjonsavtale om en innkjøpsstrategi som skal forhindre svart arbeid, arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping.

#205

Sør-Trøndelag er det første fylket i landet der alle kommuner har undertegnet en intensjonsavtale om en innkjøpsstrategi som skal forhindre svart arbeid. Les mer i denne pressemeldingen fra Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ). Fotograf: Moment Studio

Publisert 29.11.17

Trøndelag

Det offentlige kjøper varer og tjenester innen bygg- og anleggsbransjen for om lag 200 milliarder kroner årlig. Dette markedet kan være en honningkrukke for useriøse aktører.

- Arbeidsmarkedskriminalitet har vokst frem som en stor utfordring, som både undergraver sentrale velferdsordninger og bidrar til å utkonkurrere lovlydige bedrifter. Vi trenger et tett samarbeid mellom næringsliv, fagbevegelsen og myndigheter for å bekjempe kriminalitet og useriøse arbeidsforhold. Det er derfor svært gledelig at kommunene i Sør-Trøndelag bruker sin makt som innkjøpere til å bidra i kampen mot useriøse aktører, sier Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag.

Seriøsitet i hele leverandørkjeden

Samarbeid mot svart økonomi  (SMSØ), som består av KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten, har utarbeidet en anbefaling med "10 strategiske grep mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet for kommuner og fylkeskommuner".

Kommunene skal gjøre en grundig vurdering av hele leverandørkjeden; anskaffelser med høy risiko vil følges særlig tett. Her har kommunene fått enkle og gode verktøy for å sikre seriøsitet i hele leverandørkjeden, slik at useriøse og kriminelle aktører ikke får tilgang til kontraktene.

- Kommunene er kanskje våre viktigste medspillere og samlet har de stor påvirkningskraft som kan bidra sterkt til å krympe handlingsrommet  for kriminelle aktører, sier Torgeir Strøm, seniorrådgiver i Skatt Midt-Norge. Han har vært sentral i arbeidet med å få avtalene på plass.

Det er blant annet viktig å sjekke om leverandørene fører personallister og at antall kontraktsledd er begrenset til så få som mulig. I tillegg er det viktig at innkjøpere skaffer seg innsyn i relevante skatteopplysninger hos leverandører og underleverandører og er ekstra oppmerksom på oppfølging og internkontroll.

- De som unndrar penger fra fellesskapet bidrar jo til å undergrave hele vår velferdsmodell, og det er utrolig viktig at kommunesektoren er seg særlig bevisst det som foregår i det svarte markedet. Gode interne rutiner for anbudsprosesser er med på å opprettholde tilliten til innbyggerne, sier Ståle Vaag, styreleder i KS Sør-Trøndelag.


Sammen mot useriøse

Intensjonsavtalen som nå er undertegnet forplikter de 25 kommunene til at deres innkjøpsstrategi skal baseres på SMSØs strategiske grep og et sett seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter som er utarbeidet av DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT), BNL (Byggenæringens Landsforening), Fellesforbundet og Kommunenes Sentralforbund (KS). Kommunenes innkjøpsavtaler skal bidra til likere konkurransevilkår og til seriøsitet i hele verdikjeden.

- Dette handler om å stille krav til leverandører og underleverandører når det gjelder forhold som for eksempel andel faglærte i bedriften og om de har en lærlingordning, sier Kristian Tangen, distriktssekretær for LO i Trøndelag.

- Sør-Trøndelag er det første fylket i landet som har fått alle sine kommuner med på laget. Dette viser at det samarbeides godt for å krympe handlingsrommet for useriøse aktører i vår region. Vi er svært glade for at kommunene tar samfunnsansvar, og for at Sør-Trøndelag er et foregangsfylke på dette området, avslutter Kristian Tangen.

Les mer om de 10 grepene mot svart økonomi