Lektor2 har vunnet pris

Lektor2-ordninga er europeisk vinner av IPNs Global Best Award i kategorien «Science, Technology, Engineering and Math».

Publisert 12.05.14

Trøndelag, Kompetanse

Prisutdeling og finale vil finne stad under konferansen til International Partnership Network (IPN) i Brussel 10. – 12. september. 

Lektor 2  er et prosjekt med formål å fremme realfagene på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole.

Lektor2-ordningen innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i undervisningen innen områder hvor skolen/faglæreren ser dette som en mulighet for å øke elevenes læringsutbytte og interesse for faget.

Les mer om Lektor 2 ordningen HER

Energiskolene gir løft for realfag