Lissepasning til bystyret

Fra årsskiftet får trondheimspolitikerne mulighet til å forenkle hverdagen for serveringsbransjen i byen

Publisert 22.09.15

Trøndelag

I dag er det cirka 700 bedrifter med skjenkebevilling i trøndelagsfylkene. Etter høstens kommunevalg må samtlige bevillingshavere søke sine kommuner om ny skjenkebevilling. Det gjelder selv om en bedrift har drevet plettfritt de siste fire årene. Fra 1. januar 2016 foreslår regjeringen å endre bevillingssystemet for kommunale salgs- og skjenkebevillinger. Lovendringen innebærer at kommunestyret kan la alle eller noen skjenkebevillinger løpe videre uten ny søknad.

NHO Trøndelag vil oppfordre det nye bystyret i Trondheim og kommunestyrer ellers i Trøndelag til å benytte seg av denne forenklingsmuligheten.

Den nye ordningen vil nemlig spare både bedrifter og det offentlige for betydelige summer. En bedriftseier bruker anslagsvis 12 timer på hver søknad om bevilling, ifølge en kartlegging Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte i 2007. Det gir en samlet kostnad på rundt tre millioner kroner for bevillingshaverne i Trøndelag. De kommunale utgiftene knyttet til søknadsbehandling ligger et sted mellom 6000 og 10.000 kroner per søknad.

Med den nye ordningen kan kommuner bestemme at det må søkes om fornyelse for enkelte grupper av skjenkebevillinger, mens andre kan løpe videre uten søknad. Kommunen kan for eksempel bestemme at det må søkes på nytt for virksomheter som ligger i et særlig utelivsområde eller i nærheten av aktiviteter for ungdom. Samtidig skal kommunenes adgang til utstrakt kontroll og til å inndra bevillinger bestå som i dag.

Den foreslåtte lovendringen er et rent forenklingstiltak for bedriftene og innebærer ikke en liberalisering av alkoholloven.

NHO Reiseliv har spurt samtlige partier i Trondheim om de vil vurdere å la alle eller noen skjenkebevillinger løpe uten ny søknad.

Ja, svarer Høyre, Ap, FrP og Venstre.

I samme undersøkelse svarer et stort flertall av partiene at reiseliv er en næring de vil satse på. NHO Trøndelag og NHO Reiseliv forventer at det nye bystyret i Trondheim følger opp med handling.

Dette leserinnlegget stod på trykk i Adresseavisen lørdag 19. september 2015