Lønna er bare bonus

For Stian Bjørkås er lønna i den nye jobben bare en bonus.

#205

Fotograf: Janne Krohn-Hansen

Publisert 11.10.16

Ringer i vannet

Det som virkelig betyr noe for denne karen er gleden av å være del av et arbeidsmiljø, kunne bidra og vite at han duger i jobben som operatør for e-avfall hos Norsk Gjenvinning Heimdal i Trondheim.

- Jeg trives veldig godt, sier en blidspent Stian. 
- Jeg liker fysisk arbeid som å sortere e-avfallet, sier han.

Arbeidsgivere, som benytter Ringer i Vannet som rekrutteringskanal, fremhever fordelen ved å kunne teste ut kandidatene før ansettelse. Dette reduserer risikoen for feilansettelser. Nøkkelen til suksess ligger i en god jobbmatch; rett kandidat til rett jobb der motivasjon er en drivkraft. Så er også tilfellet for Norsk Gjenvinning.

Rekrutteringsavtale

Regionsjef Tor Harald Eriksen er tydelig på at konsernet, gjennom sin nasjonale rekrutteringsavtale med NHO, ønsker å være en døråpner for kandidater som står på utsiden av det ordinære arbeidslivet.

-Vi har lang tradisjon for å være døråpner for denne gruppen, og vi systematiserer nå dette gjennom Ringer i Vannet. Vi er avhengig av at kandidatene vi får er innforstått med de kravene som stilles, blant annet til HMS.

 

Fra venstre: Fagansvarlig Nina Rossen fra Fretex, Stian Bjørkås, Tor Harald Eriksen, regionsjef og Roger Karlsen, produksjonsleder ved Norsk Gjenvinning og Eva Skulbru Eriksen, karriereveileder Escala. Fotograf: Janne Krohn-Hansen

Fra venstre: Fagansvarlig Nina Rossen fra Fretex, Stian Bjørkås, Tor Harald Eriksen, regionsjef og Roger Karlsen, produksjonsleder ved Norsk Gjenvinning og Eva Skulbru Eriksen, karriereveileder Escala.

Fremdrift og læring

Det er også flere gode hjelpere med på veien for at Stian skal lykkes.

Produksjonsleder Roger Karlsen vet godt å balansere mellom det å stille krav, veilede og rose kandidaten. Gode planer for fremdrift og læring er også lagt. Eva Skulbru Eriksen fra Prima følger tett opp ute på selve arbeidsplassen, mens Nina Rossen fra Fretex holder seg orientert om bedriftens behov for arbeidskraft og kan planlegge dette i god tid sammen med Norsk Gjenvinning.