Luftfartsforum Trøndelag i møte med SAS

Luftfartsforum i Trøndelag inviterte SAS sine representanter med ansvar for ruteutvikling til Trondheim og Trøndelag.

Luftfartsforum i Trøndelag her representert med Nina Jensen og Lasse Bardal AVINOR, Berit Rian Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Merethe Storødegård NHO Trøndelag, i møte med SAS

Publisert 30.04.14

Trøndelag, Samferdsel

Regiondirektør i NHO Trøndelag Merethe Storødegård ønsker å ha et positivt fokus etter møtet. "Vi har orientert om de mulighetene for vekst som ligger i denne regionen og hvor viktig det er å ha gode avganger også internasjonalt. Flere ruter bør styrkes og økes frekvensen på – først i denne køen er ruten til Stockholm som ønskes utvidet." Sier Storødegård. Hun forventer at møtet skal gi resultat og sier: Luftfartsforum vil holde trykket oppe mot flere flyselskap for å øke antall avganger til og fra Værnes.

Jan Inge Bleivik og Knut Morten Johansen fra SAS lyttet til innspillene og lettet litt på sløret i en god dialog med Luftartsforumet.