NHO Trøndelags årskonferanse

Made in Norway - på jobb for en grønn fremtid

Velkommen til NHO Trøndelags årskonferanse mandag 3. april.

Publisert 31.03.17

Trøndelag

Program for Årskonferansen 2017

Meld deg på

Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer. I årene som kommer skal vi kutte klimagassutslippene. Samtidig skal vi også sikre finansiering av fremtidig velferd og skape vekst og arbeidsplasser.

Norge har et godt utgangspunkt på veien mot lavutslippssamfunnet. Det handler om naturgitte forutsetninger, og vår kunnskap og kompetanse til å utnytte mulighetene. Evnen til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kommersialisere innovasjoner danner grunnlag for fremtidig verdiskaping og reduserte klimagassutslipp. Det vil kunne gi norske bedrifter økt konkurransekraft.
På vår årskonferansen vil du møte mennesker og bedrifter fra hele Trøndelag som hver dag jobber for en grønn fremtid.

Velkommen til debatt og innsikt på NHO Trøndelags årskonferanse Made in Norway – På jobb for en grønn fremtid.

 

Program for Årskonferansen 2017

Tid: mandag 3. april 2017 kl. 11.30.
Sted: Scandic Nidelven, Trondheim.

Arrangementet starter med lunsj på Scandic Nidelven.
På kvelden inviterer vi til Årskonferansemiddag hos E.C. Dahls Pub og Kjøkken (NB! Egen påmelding, begrenset antall plasser)

Meld deg på