Marte gir seg ikke

Marte Derås og NEAS Facility Services har på få måneder rekruttert hele fem nye medarbeidere via Ringer i Vannet

Nina Rossen (t.v.), Key Account Manager ved Fretex, følger opp bedriften og samarbeider med de øvrige attføringsbedriftene i Ringer i Vannet om å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Marte Derås (t.h.) og NEAS Facility Services har rekkrutert fem ansatte via Ringer i Vannet siden november i fjor

Publisert 20.01.15

Trøndelag, Ringer i vannet

NEAS Facility Services er inne i sitt andre driftsår, og fikk i dag overrakt NHOs diplom for rekruttering via Ringer i Vannet. Bedriften signerte i november i fjor rekrutteringsavtale, og har i løpet av denne korte tiden rekruttert hele fem nye renholdsmedarbeidere via Ringer i Vannet.

- Dette har vært tidsbesparende, jobben med siling av kandidater er allerede gjort av attføringsbedriftene, og kandidatene stiller med førsteklasses CV-er, sier Marte Derås, regionsjef ved NEAS.

- Renholderne som nå er tilsatt er pliktoppfyllende og dyktige, og følges opp slik at de ikke overlates til seg selv for tidlig. Flere av kandidatene har vært utenfor arbeidslivet i perioder og krever oppfølging.

Anbefaler Ringer i Vannet

Marte Derås er svært bevisst på å behandle både kunder og ansatte på en ordentlig måte, og vet hvilke hensyn som må tas.
- Det handler om gjensidig respekt, sier Derås.

Til tross for et allerede høyt aktivitetsnivå på rekrutteringsfronten har ikke Marte Derås tenkt å gi seg med det første. Tvert imot så har hun planer om ytterligere rekruttering til kantine og renhold via Ringer i Vannet, og anbefaler andre arbeidsgivere om å gjøre det samme.