Med NTNU på laget

NTNU blir ny regional og nasjonal partner i Program for Leverandørutvikling. - Vi er veldig stolte av å ha NTNU med på laget, sier regiondirektør i NHO, Merethe Storødegård.

#205

NTNU blir ny regional og nasjonal partner i Program for Leverandørutvikling.

Publisert 02.09.16

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Denne uken opplevde Leverandørutviklingsprogrammet nok en milepæl. Torsdag 1. september vedtok nemlig NTNU å bli nasjonal og regional partner i Program for Leverandørutvikling. Programmet er et nasjonalt virkemiddel for å øke graden av innovasjon i offentlige anskaffelser, og drives av NHO, KS og Difi i fellesskap. Flere departement, direktorat, bykommuner og store statlige virksomheter deltar allerede som partnere, og med den nye avtalen er programmet sikret enda en viktig støttespiller.

- Vi er utrolig stolte av å ha fått NTNU med på laget, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård.
- NTNU er en spydspiss i det norske universitets- og forskningsmiljø og deres partnerskap vil styrke Leverandørutviklingsprogrammet ytterligere.

Et sterkt lag

I den regionale delen av leverandørutviklingsprogrammet er det NHO Trøndelag, Trondheim kommune, Nord- og Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Innovasjon Norge som i dag siter i førersetet. I tillegg har også Trondheimsregionen nylig vedtatt en stor satsing på dette feltet.

- Til sammen har vi nå et sterkt lag som kan løfte Trøndelag og Norge til å bli en av de beste på innovative offentlige anskaffelser, sier Hilde Sætertrø, prosjektleder for Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling i Trøndelag.

Les mer om Nasjonalt program for leverandørutvikling