Aktivt samarbeid gir gode resultater

NHO og LO i Trøndelag har stor tro på at medarbeiderdrevet innovasjon kan bidra til å styrke arbeidslivet og konkurranseevnen i regionen

Jon Uthus, seniorrådgiver i NHO Trøndelag og Kristian Tangen, distriktssekretær i LO Sør-Trøndelag, jobber for å videreføre det gode samarbeidet mellom partene i arbeidslivet i Trøndelag (Foto: Jan-Erik Østlie)

Publisert 18.09.15

Trøndelag, Prosjekter

 Denne uken arrangerte LO og NHO Trøndelag seminaret «Samarbeidsmodellen i arbeidslivet – et trøndersk fortrinn». Bakgrunnen for seminaret var at partene i arbeidslivet i trøndelag har sammen valgt å sette fokus på medarbeiderdrevet innovasjon gjennom Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF – et samarbeidsorgan bestående av LO og NHO). Hensikten er å utvikle en grunnmur for at trøndersk arbeidsliv, på tvers av sektorer og institusjoner, skal utvikle felles vilje til å ta i bruk medarbeiderdrevet innovasjon som den foretrukne måten å jobbe på for å utvikle regionens konkurranseevne.

Et fortrinn

Som tittelen på seminaret tilsier er det stor tro blant partene i arbeidslivet i trøndelag på at den lange tradisjonen for samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver vil være et fortrinn for Trøndelag i den skjerpede konkurransen med andre regioner.

På seminaret fikk tilhørerne møte fem arbeidsplasser hvor samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker har gitt merkbare positive resultater. Overhalla kommunes helsetjeneste, Sandvik Teeness AS på Ranheim, Kværner Verdal, Siemens i Trondheim og Oppdal kommunes hjemmehjelpstjeneste har alle gode resultater å vise til gjennom et aktivt partssamarbeid på arbeidsplassen.

Bransjeløft

LO og NHO Trøndelag har nå en søknad inne hos HF som skisserer et prosjekt som skal gi et bransjeløft innenfor bygg- og anleggsbransjen i Trøndelag. Syv bedrifter med til sammen 500 ansatte vil bli berørt av prosjektet som vil foregå over en treårsperiode såfremt søknaden innvilges.

 

Les innleggene fra seminaret her:

Medarbeiderdrevet Innovasjon - LO og NHO

Kværner Verdal

Oppdal kommune

Overhalla kommune

Siemens