Miniseminar: Hvordan presterer min virksomhet?

EBA Trøndelag inviterer til seminar i Trondheim 3. oktober.

Publisert 26.09.17

Trøndelag

Mer informasjon og påmelding

EBA Trøndelag og prosjektteamet fra Måleprosjektet inviterer til miniseminar 3. oktober i Trondheim. Tema for seminaret er resultatene fra et prosjekt der Måleprosjektet har testet ut bruk av et amerikansk benchmarkingssystem hos 18 pilotvirksomheter i norsk byggenæring.

Målesystemet CII 10-10 måler prestasjoner på ti ulike indikatorer på prosjektnivå og virksomhetsnivå, og kan også brukes til å analysere utvikling på bransjenivå.

Målgruppen er virksomheter innen bygg, anlegg og eiendom med hovedvekt på de som har middels store og større prosjekter.

Program:

Tid

Tema

13:00

Kaffe og noe å bite i

 

13:15

Velkommen v/Kristian Dahlberg Hauge, direktør Håndverkerforeningen i Trondheim og EBA Trøndelag

13:20

Innledning Hva er Måleprosjektet? Hva har vi gjort? Hvorfor? v/ Prosjektteamet.

 

13:45

Funn/nytte/verdi av måleverktøyet CII 10-10 

-Eksempler i tre bolker v/Ingrid Bjørnsrud, Statnett (pilot) og prosjektteam.

-        Prosjektnivå

-        Virksomhetsnivå

-        Bransje/næring. Aggregert på tvers av virksomheter

 

14:40

Åpen spørsmålsrunde ledet av faglig prosjektleder i Måleprosjektet Jan Alexander Langlo, SINTEF

 

14:50

Invitasjon til bruk av verktøyet v/ professor Bjørn Andersen, NTNU, leder av Prosjekt Norge

 

15:00

Slutt

Disse har deltatt i måleprosjektet: 

Prosjektteamet i Måleprosjektet:

  • Rannveig Ravnanger Landet, direktør i Byggenæringens Landsforening, administrativ leder av Måleprosjektet.
  • Jan Alexander Langlo, seniorforsker i SINTEF, faglig leder i Måleprosjektet
  • Bjørn Andersen, professor, Inst. for maskinteknikk og produksjon ved NTNU
  • Siri Bakken, professor, Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU/ OSLO WORKS
  • Ole Jørgen Karud, PhD, partner i Catenda
  • Alexander Smidt Olsen, direktør i Metier
  • Sara Hajikazemi, forsker i SINTEF

Mer informasjon og påmelding