Mobilisering av leverandører

UNINETT, som driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner i Norge, koordinerer en felles anskaffelsesprosess for 28 universitet og høgskoler. Anskaffelsen skal komme fram til en løsning for digital eksamensavleggelse.

Publisert 14.07.14

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Flere offentlige høgskoler og universiteter har kjørt forsøk og piloter på digital eksamen, men mye gjenstår før det foreligger en optimal og tilfredsstillende løsning for flere eksamenstyper, for flere fag, og som kan kjøres i stor skala.

UNINETT har valgt en innovativ anskaffelsesmetodikk for å mobilisere flere leverandører i en utviklingsfase, før endelig konkurranse blir lagt ut. Mandag 23. juni inviterte UNINETT til dialogkonferanse på NTNU i Trondheim der de på en god og grundig måte formidlet sine behov og utfordringer knyttet til digital eksamensavlegging til en stor og lydhør forsamling av leverandører.

Prosjektleder i UNINETT, Freddy Barstad, sier i etterkant av konferansen: - Det jeg er mest fornøyd med, er at vi har lyktes å få økt oppmerksomhet i leverandørmarkedet. Vi har nå gått fra to aktive leverandører til 16 flere potensielle leverandører. I tillegg er jeg fornøyd med at både Leverandørutviklingsprogrammet og Abelia oppfordrer leverandørene til å inngå samarbeide både med det offentlige og seg imellom for å utvikle nye løsninger.

Abelia deltok med innlegg på konferansen med tema som fremhevet hvor nødvendig det er for oppdragsgiver å søke dialog med leverandørene i en tidlig fase, og at dette er både mulig og lovlig.

UNINETT har i forlengelsen av dialogkonferansen invitert leverandører til en-til-en-møter i august.