Moderat oppgjør

110 representanter fra ulike medlemsbedrifter i NHO Trøndelag deltok på informasjonsmøte om årets lønnsoppgjør. Med på kjøpet fikk de en leksjon om de nye reglene i arbeidsmiljøloven

Forhandlingsdirektør i NHO, Rolf Negård, informerte om resultatet av årets lønnsoppgjør

Publisert 05.05.15

Trøndelag

NHO Trøndelag ved advokat Hans Kristian Gjerde arrangerte denne våren 2 medlemsmøter i etterkant av årets tariffoppgjør – ett for våre medlemmer i Nord-Trøndelag og ett i Sør-Trøndelag. Rolf Negård, forhandlingsdirektør i NHO, stod for det faglige innholdet ved å informere om resultatet av årets lønnsoppgjør. I Trondheim bidro også Nikolai Astrup Westlie, direktør/advokat i NHO Mat og Landbruk, med faglig innhold. I tillegg til informasjon om lønnsoppgjøret fikk også deltakerne en innføring i de nye reglene i arbeidsmiljøloven.

Fallende oljepris, svekket norsk krone og et høyt kostnadsnivå var bakteppet da NHO og LO satte i gang med årets mellomoppgjør. I år var LO og NHO enige om den økonomiske situasjonen for bedriftene, noe som resulterte i et moderat oppgjør.
Åtte av ti omfattet av oppgjøret får ikke sentrale tillegg i år. Det gis derimot 1,75 kr per time for overenskomster med lønnsnivå på 90% eller lavere av industriens snitt. Partene ble dessuten enige om å sende et felles brev til Regjeringen om å endre permitteringsreglene. 

Lokale forhandlinger

NHO oppfordret medlemsbedriftene til å holde moderasjonslinjen også gjennom de lokale forhandlingene for å sikre at årslønnsveksten ikke overstiger 2,7 prosent.

Partene har blitt enige om at tilbud og krav i lokale forhandlinger skal begrunnes i fire kriterier: Bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og bedriftens fremtidsutsikter.

På NHO Trøndelags informasjonsmøte om lønnsoppgjøret fikk deltakerne også et eksempel på hvordan lokale lønnsforhandlinger kan gjennomføres, ved administrerende direktør i K. Lund AS, Torkild Korsnes.

 

Lurer du på uttrykkene som brukes i lønnsoppgjøret?
Her finner du forklaring på ord som årslønnsvekst og overheng

Tips, sjekklister og statistikker til bruk i lokale forhandlinger finner du her