Trøndelag vokser - fremtiden bygges nå

Møt Kristin Skogen Lund på NHO Trøndelags årskonferanse

Administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund kommer på NHO Trøndelags årskonferanse 27. april

Publisert 18.03.15

Trøndelag

Administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund kommer på NHO Trøndelags årskonferanse 27.april for å fortelle om hvorfor det er viktig for næringslivet at de regionale arbeidsmarkedene gjøres større, mer robuste og klare til å ta i mot befolkningsveksten vi vet kommer.

Trøndelag vokser - fremtiden bygges nå

Tema for Årskonferansen 2015 er velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner. NHO har valgt dette temaet fordi det er avgjørende for næringslivet, men det er også viktig for resten av samfunnet og oss som bor her. For næringslivet sin del handler dette blant annet om tilgang på arbeidskraft og markeder, om forvaltning og saksbehandling og om samferdsel og infrastruktur. Årskonferansen ‪#‎7millioner‬ viser til at Norge vokser raskt, og når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg 7 millioner. Denne befolkningsveksten vil være med på å stille krav til hvordan Trøndelag skal formes i årene som kommer og utfordringene må løses i fellesskap.