Møte med tillitsvalgte i Trøndelag

For første gang inviterte NHO Trøndelag alle i regionen med verv i NHO og NHOs lands- og bransjeforeninger til møte for å diskutere hvordan vi kan samarbeide enda bedre

NHO Trøndelag samlet tillitsvalgte fra 20 ulike bransjer

Publisert 13.11.15

Trøndelag

Torsdag denne uken var nærmere 50 personer samlet til NHO Trøndelags møte for tillitsvalgte trøndere med et verv i NHO, eller NHOs lands- og bransjeforeninger. Hensikten med møtet var å gjøre de ulike foreningene og regionkontoret bedre kjent med hverandre og diskutere hvordan vi kan samarbeide enda bedre i fremtiden.

Hele 20 ulike bransjer var representert på møtet, noe som også var synlig da møtedeltakerne skulle beskrive sine bransjers største utfordringer. Samtidig så viste debatten at bransjene også har mye til felles og det var bred enighet om at man ønsker flere møteplasser for erfaringsutveksling, nettverksbygging og tettere kontakt med, og bistand fra, NHOs regionkontor.

 

Ressursene må finne hverandre

Til stede for å belyse temaet samarbeid innad i NHO var også administrerende direktør i NHO mat og drikke, Petter Haas Brubakk. Han understreker viktigheten av å dra lasset sammen.

Administrerende direktør i NHO mat og drikke var tilstede på møte for tillitsvalgte i trøndelag

Petter Haas Brubakk på møte for tillitsvalgte i NHO Trøndelag

- NHOs største oppgave er å skape oppmerksomhet om hva vi gjør, hvem vi er og hva vi står for. Vi må sette nøringslivsspørsmål og verdiskaping på dagsorden, og det må vi jobbe sammen for å få til, sa Brubakk.

- Vi må ha respekt for hverandres synspunkter og at disse av og til kan være i konflikt, men vi må snakke med hverandre og vi må tenke på hverandre. Vi er helt avhengig av at ressursene i fellesskapet vårt finner hverandre, sa Brubakk.

NHO Trøndelag jobber nå med alle konkrete tilbakemeldinger som ble tatt opp på møtet for de tillitsvalgte og vil lage flere slike møteplasser der de tillitsvalgte kan møtes på tvers av bransjene.

Kontakt oss

Aina Kristiansen

Rådgiver

NHO Trøndelag

aina.kristiansen@nho.no
Mobil
95973114