Møteplassen NHO Arena

NHO Trøndelag gjennomfører NHO Arena sammen med de ulike næringsforeningene i Trøndelag. Det første møtet er booket med Stjørdal Næringsforum den 17.juni.

Publisert 30.04.14

Trøndelag

NHO Arena er en møteplass for bedrifter og politikere regionalt og skal erstatte Småtinget i mellomvalgår, men ikke "mini-Småting". Møteplassen skal sørge for at NHO når ut til flere av bedriftene og skal ha en tydelig NHO-profil.

Det gjennomføres fagseminarer i henhold til ulike tema, og agenda blir satt i samhandling med de ulike næringsforeningene.

Det første NHO Arena er booket med Stjørdal Næringsforum den 17.juni. Der har vi invitert med administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli, til å bistå som foredragsholder. Agendaen for dette arena-møtet er ikke helt klar ennå.

De ulike næringsforeningene er:

  • Stjørdal Næringsforum
  • Namsos Næringsforening
  • Steinkjer Næringsforening
  • Levanger Næringsforum
  • Orkladal Næringsforening
  • Røros Næringsforum
  • Frøya Næringsforening