Møter fremtidens arbeidstakere

NHO, LO, Lærlingombudet og Spleiselaget med felles skoleaksjon for å forberede elever på arbeidslivet

Ingveig Holand Wahl fra NHO og Pål Spjelkavik fra LO møtte mange engasjerte elever på Oppdal videregående

Publisert 17.03.15

Trøndelag, Kompetanse, Prosjekter

Denne våren er NHO, LO og Lærlingombudet ute på videregående skoler i Nord- og Sør-Trøndelag for å snakke med elever som ønsker å bli lærlinger. På flere av skolebesøkene er også Skatteetaten og Spleiselaget med for å ta opp problematikken rundt svart arbeid.
-Temaet for skoleaksjonen er forberedelser til arbeidslivet og vi ønsker å informere ungdommene om hvilke plikter og rettigheter som følger med det å få seg en jobb, forteller rådgiver i NHO Trøndelag Ingveig Holand Wahl.

Godt grunnlag

Gjennom foredrag, konkrete case og dialog ønsker NHO og LO med sine innlegg og gi elevene et godt grunnlag for å møte arbeidslivet i sin lærlingetid.
- Dette er viktige tema som skolene selvsagt også må ha fokus på gjennom hele skoleløpet, men vi ønsker gjennom denne skoleaksjonen å løfte temaet i fellesskap, sier Ingveig Holand Wahl.

I fremtidens arbeidsliv vil det være et stort behov for faglærte. Det viser blant annet resultatene av NHOs kompetansebarometer for 2015.
- Derfor er det viktig at ungdom vet hvilke muligheter de kan få ved å ta et fagbrev og hva som forventes av dem når de kommer ut i arbeidslivet, avslutter Ingveig Holand Wahl.