Møtte næringslivet i Levanger

Stort oppmøte da NHO Trøndelag og Levanger Næringsforum arrangerte julemøte med fokus på fremtidens arbeidsliv

Stort oppmøte på julemøte for næringslivet på Levanger

Publisert 04.12.15

Trøndelag

Torsdag denne uken arrangerte NHO Trøndelag, i samarbeid med Levanger Næringsforum, julemøte for politikere og næringsliv. Over 80 personer møtte opp på Thon Hotel Backlund i Levanger sentrum for å hygge seg med god mat og høre mer om tema for møtet, nemlig fremtidens arbeidsliv.

Regionens vekstpotensial

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård innledet med å snakke om internasjonale megatrender som globalisering, demografi og teknologiske nyvinninger, som alle vil påvirke arbeidslivet i årene som kommer. Håvard Belbo, daglig leder i både Kunnskapsparken Nord-Trøndelag og Tidligfasefondet snakket om regionens vekstpotensial og mulighetsrommet for næringslivet i Nord-Trøndelag.

Håvard Belbo talte til en lydhør forsamling på Levanger

NHO Trøndelag ønsker å takke Svein Kvarving og resten av Levanger Næringsforum for et godt samarbeid og et vellykket møte, og vi håper at dette kan bli en årlig tradisjon.