Møtte næringslivet på Overhalla

NHO Trøndelag, Overhalla Betongbygg og Skogmo Industripark arrangerte julemøte for næringsliv og politikere på Overhalla med fokus på fremtidens arbeidsliv

Jon Uthus innledet NHO Trøndelags julemøte i Overhalla Betongbyggs lokaler

Publisert 23.12.15

Trøndelag

I desember arrangerte NHO Trøndelag flere julemøter rundt om i regionen. Hensikten med møtene var å samle både medlemsbedrifter, politikere og øvrig næringsliv i trøndelag til samtale og debatt. Hovedtemaet for møtene var fremtidens arbeidsliv, men møtene var også en anledning for våre medlemsbedrifter til ta opp andre aktuelle tema og problemstillinger.

Torsdag 17. desember gikk turen til Overhalla. Møtet som NHO Trøndelag arrangerte i samarbeid med Overhalla Betongbygg AS og Skogmo Industripark tiltrakk seg flere besøkende fra både nærings- og samfunnsliv i Overhallaområdet.

Seniorrådgiver ved NHO Trøndelag, Jon Uthus innledet med å snakke om internasjonale megatrender som globalisering, demografi og teknologiske nyvinninger, som alle vil påvirke arbeidslivet i årene som kommer. Svein Egil Ristad, daglig leder ved Skogmo Industripark fulgte opp med å fortelle om næringslivets utvikling på Overhalla.
De oppmøtte fikk også med seg oppfordringer fra administrerende direktør i Overhalla Betongbygg, Arnt Ove Amdal om å tørre å være litt redd.

- Det er ikke sikkert at vi får til alt med en gang når vi begynner med noe nytt, men du verden så flinke vi blir underveis, sa Amdal til deltakerne på julemøtet.

Det ble også tid til en bred og engasjert diskusjon omkring tema for møtet og NHO Trøndelag fikk med seg mange tilbakemeldinger og oppfordringer fra næringslivet i Overhalla.

NHO Trøndelag ønsker å takke Skogmo Industripark og Overhalla Betongbygg for et godt samarbeid og et vellykket møte. Vi tar gjerne turen til Overhalla igjen.