Møtte trønderbenken på Stortinget

Styreleder i NHO Trøndelag, Karl Almås møtte trønderske stortingspolitikere for å diskutere statsbudsjettet

Øyvind Bergset (Vegforum), Marit Arnstad (Sp), Elin R. Agdestein (H), Karl Almås (styreleder, NHO Trøndelag), Karianne Tung (Ap), Torill Aarbergsbotten (H), Ingvild Kjerkol (Ap), Jorodd Asphjell (Ap) og Merethe Storødegård (regiondirektør NHO Trøndelag)

Publisert 06.11.15

Trøndelag

Denne uken var styreleder i NHO Trøndelag Karl Almås og regiondirektør Merethe Storødegård på plass på Stortinget for å møte trønderske stortingsrepresentanter. Hovedtemaet for møtet var statsbudsjettet for 2016, men det ble også anledning til å diskutere andre saker som er viktig for næringslivet i Trøndelag.

Karl Almås understreket ovenfor politikerne at næringslivet i trøndelag har behov for at våre folkevalgte sørger for å lage gode og forutsigbare rammevilkår slik at man på best mulig måte kan møte de utfordringene som næringslivet står ovenfor, blant annet i forhold til det grønne skiftet. Debatten i møtet tok også for seg den ekstraordinære flyktningsituasjonen og hvordan denne gjør det enda viktigere å skjerme de jobbskapende tiltakene i statsbudsjettet og senke selskapsskatten, da flere arbeidsplasser og et vitalt næringsliv også er en del av integreringsarbeidet.    

Vegforum

Vegforum Trøndelag var også invitert til møte med trønderbenken. Øyvind Bergset, fra Maskinentreprenørenes Forbund og medlem i Vegforum Trøndelag, dro i gang en diskusjon rundt prioritering av vegprosjekter i trøndelag og ba politikerne om å sørge for nok midler slik at prosjektene i trøndelag oppnår raskere fremdrift.