Nå kan du bestille tid for Skatteetatens tjenester på SUA

Skatteetaten har fra 2. mai tilbud om timebestilling også på Servicesenter for utenlandske arbeidstakere.

#205

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere .

Publisert 03.05.18

Trøndelag

Skal du søke om skattekort eller melde flytting til Norge så kan du bestille tid direkte hos Skatteetaten på SUA-kontoret. Du kan bestille 15 minutter inntil 14 dager frem i tid. Ved å bestille avtale på forhånd vil du få raskere betjening ved kø.

Dette er et tilbud for å reservere tid til tjenestene som Skatteetaten tilbyr som skattekort og melde flytting til Norge. Skal du benytte andre tjenester hos Politiet, UDI og Arbeidstilsynet må disse kontaktes i egne løp.

Trykk her for å bestille time.