Næringslivet strømmer til TV-aksjonen

De siste tre årene har vi sett en voldsom oppblomstring av næringslivets engasjement i TV-aksjonen. Over 7000 bedrifter ga penger og utfordret hverandre gjennom nettsiden giverstafett.no i 2013. Det er en sterk økning fra året før, og i år håper vi du fortsetter – eller hopper på bølgen.

Publisert 04.09.14

Trøndelag

Årets sak - Nærheten til en foss eller elv har vært et historisk eksistensgrunnlag for store norske industribedrifter. I Norge er rent vann nærmest å regne som en ubegrenset ressurs, men internasjonalt er situasjonen en helt annen, sier næringslivsansvarlig for TV-aksjonen, Marius Lystad.

Han fortsetter:

- Vannforvaltning er viktig i vareproduksjon over hele verden, og næringslivet har et ansvar for å håndtere dette på en god måte. Med Kirkens Nødhjelp og årets vannprosjekt ønsker vi i TV-aksjonen å samarbeide med næringslivet om å skape økt bevissthet om bærekraftig forvaltning av vannet.

Næringslivsdugnad Mye av årsaken til økningen under fjorårets TV-aksjon er at stadig flere kommuner landet over arrangerer ringedugnader for næringslivet. En gruppe sentrale næringslivsledere i hver kommune møtes og ringer rundt til sine kontakter for å oppfordre dem til å bidra til TV-aksjonen.

-På denne måten får bedriftene sosialt samvær og mulighet for nettverksbygging. I tillegg er årlige bidrag til TV-aksjonen en enkel, kvalitetssikret måte å støtte opp om forskjellige organisasjoner som arbeider for viktige saker på en profesjonell måte, sier Lystad.

For mer informasjon gå inn på giverstafett.no eller kontakt Marius Lystad på epost: marius.lystad@nca.no.