Næringslivet taper på flyskatt

- Det er viktig å huske at 50 prosent av flytrafikken i landet er knyttet til verdiskaping og arbeidsliv, sier Merethe Storødegård i en kommentar til avgift på flyreiser i neste års statsbudsjett

Foto: Norwegian

Publisert 30.11.15

Trøndelag

I forrige uke ble det klart at regjeringspartiene, sammen med KrF og Venstre vil øke prisen på en flyreise med 88 kroner inklusive merverdiavgift. Den samlede effekten av dette er vanskelig å anslå, fordi man i dag teller alle avganger som én reise, men NHO Luftfart anslår at den økte avgiften vil koste passasjerene to milliarder kroner i året.

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård mener avgiften er uheldig for næringslivet i regionen.

- I vårt langstrakte land er fly tvingende nødvendig. Fly er et arbeidsverktøy der tog eller båt ikke er et reelt alternativ, dette er også en virkelighet for mange bedrifter i Trøndelag, sier Storødegård.
- I denne sammenhengen er det også viktig å huske at 50 prosent av flytrafikken i landet er knyttet til verdiskaping og arbeidsliv.

Motvirker andre tiltak i statsbudsjettet

Regiondirektøren er også opptatt av at konsekvensene ved innføring av avgiften på flyreiser burde vært utredet.

- Jeg synes det er synd at man innfører denne avgiften før man i det hele tatt har utredet hva dette faktisk vil få av konsekvenser for næringslivet rundt om i landet, sier Storødegård.
-I tillegg vil en ekstra skatt på arbeidsreiser motvirke andre tiltak i statsbudsjettet som skal gjøre det lettere å skape flere nye jobber.