Nasjonsbygging fra Orkdal til Rio

Ungdom bør fortsatt satse på naturvitenskap og energisektoren. Norsk undervannsteknologi har mange gode år foran seg - over hele verden, til gode for Norge, skriver Odd Strømsnes i denne kronikken

Publisert 04.06.15

Trøndelag

Odd Strømsnes er Managing Director i Technip Norge og leder for Rederiforbundets Gruppe av Undervannsentreprenører (GUE)

Subsea Valley-konferansen tidligere denne måneden demonstrerte norske leverandørers konkurransekraft og omstillingsevne. Den internasjonale oljebransjen har vært en viktig motor for de norske leverandørene, og spiller en sentral rolle i å utjevne effektene av dårlige tider på norsk sokkel.

Technip, som ett av verdens største oljeserviceselskap, etablerte seg i Norge for 30 år siden – lenge før Subsea Valley var et begrep. Vi har vokst til 800 medarbeidere i Norge og gjennom samarbeid med norske leverandører – både i oppgangstider og nedgangstider –sett hvordan den norske bransjen har utviklet seg i tett samkvem med internasjonale kunder og samarbeidspartnere. La meg bruke noen eksempler fra disse 30 årene for å vise hvordan internasjonal virksomhet skaper ringvirkninger også utenfor de tradisjonelle olje-klyngene på Vestlandet og i Subsea Valley.

Orkdals bystatus

Orkdal kommune i Sør-Trøndelag har en lang industriell historie og er nå et viktig sted for subseaprosjekter. Da utfyllingen av Grønøra industriområde i Orkanger begynte i 1974 var det behov for flere arbeidsplasser og mer industriareal. Technip etablerte en rørledingsfabrikk som har spilt en viktig rolle i våre 30 år her i Norge.

Industriområdet vokser fortsatt, og store investeringer i området har bidratt til at kommunen nå har mellom 1300 og 1500 ansatte i oljerelatert industri. I fjor sommer fikk Orkdal bystatus, og lokalsamfunnet blomstrer. Orkdal hadde ikke vært det samme uten de arbeidsplassene som oppdrag for den internasjonale olje- og gassindustrien har generert gjennom de siste 30 årene. Som et eksempel er rundt 100 millioner kroner av leveransene fra rørledningsfabrikken vår i 2014/15 til prosjekter utenfor norsk sokkel. Det viser hvordan internasjonale selskaper investerer i norske lokalsamfunn, også til eksport utenfor Norge, og at mindre steder utenfor de tradisjonelle klyngene også baserer seg på vår bransje.

Nordmenn i Rio

Et annet eksempel er norske skip i internasjonale markeder. I tilegg til at flere avanserte dykke-og subsea konstruksjonsskip bygges for Technip av norske verft, legger vi årlig igjenmellom to og tre milliarder kroner i Norge gjennom leie av skip, bruk av baser fra Tananger i sør til Kirkenes i nord, lostjenester, hotellovernattinger, verftsopphold, leie av personell og lignende. I tillegg til ringvirkningene slikt skaper i Norge, har også samarbeid med internasjonale olje- og gassaktører som oss bidratt til å gi den norske maritime industrien en ny vår i utlandet.

Den norskkontrollerte offshoreflåten er vokst til å bli den nest største i verden, og flesteparten av skipene jobber ikke på norsk sokkel. Norske rederier dominerer for eksempel markedet i Brasil. Denne eventyrlige ekspansjonen har blitt drevet fram av den norske maritimeklyngen, sterkt støttet av både teknologi og tilgang til arbeid fra internasjonale selskaper.

Technip har hatt et langt og fruktbart samarbeid med flere norskeide offshorerederier der. Gjennom ulike samarbeidsmodeller har vi sammen tilbudt det beste av norsk maritim erfaring med internasjonal teknologiutvikling- og prosjektsgjennomføringskompetanse til Brasil. Den internasjonale virksomheten bringer store verdier hjem til Norge, og er viktige bidrag i et nytt kapittel i sjøfartsnasjonens Norges historie.

Viktig i urolige tider

Dette er kanskje spesielt viktig i tider som de vi er i nå. Hele den int ernasjonale oljebransjen er påvirket av oljeprisfallet, og vi opplever at norsk sokkel, med unntak av Johan Sverdup-utbyggingen,  er blant de områdene som har fått den aller raskeste og kraftigste oppbremsingen. Den internasjonale eksponeringen som den maritime industrien har, gjør at den har flere ben å stå på enn de delene av norsk leverandørindustri som primært leverer til norsk sokkel. Det gir mer stabile ringvirkninger og sysselsetting over hele landet, også i nedgangstider, og muligheten til å se fremover og forberede seg på de neste 30 årene for den norske oljebransjen.

Verden trenger mer energi, og den vil blant annet bli levert av effektive norske subseautbygginger, designet og konstruert av bransjen som denne uken er samlet på Fornebu. Så til all ungdom; studer naturvitenskap – nasjonen trenger dere for fortsatt nasjonsbygging!

 

Denne teksten har stod på trykk i Stavanger Aftenblad 23. april 2015 og på Dagsavisen.no