NHO Trøndelag -Årskonferanse 7.april

Velkommen til en spennende og variert konferanse med program som utfordrer og gir læring

Publisert 26.03.14

Trøndelag

"LÆRINGSLIVET" - Årskonferansen 2014. Vi lærer gjennom hele livet.

Konferansen vil gi perspektiv på arenaer for læring. Hva kan bli bedre og hvordan?

Vi lærer gjennom hele livet; i utdanning, på arbeidsplassen, i fritiden og i organisasjonslivet.Og det er læringslivet som gir oss kompetansen, produktiviteten og konkurransekraften vi lever av.Vi vet ikke hva alle vil jobbe med i fremtiden, men vi vet at kravene til fremragende kompetanse, produktivitet og teknologi vil øke. Skal vi lykkes med å utvikle fremtidens kompetansesystem, må vi bruke arbeidslivet som læringsarena.

DU MØTER DISSE PÅ KONFERANSEN