NHO Trøndelags årskonferanse 2016

Hvordan skal næringslivet i Trøndelag møte utfordringene og mulighetene som det nye arbeidslivet gir oss? Velkommen til NHO Trøndelags årskonferanse 2016: Remix - Det nye arbeidslivet

Publisert 19.01.16

Trøndelag

I årene som kommer vil arbeidslivet i økende
grad bli preget av digitalisering og automatisering. Mennesker, intelligente
IKT-systemer og fysiske omgivelser blir sammenkoblet og kan samhandle på helt
nye måter. Noen kaller det for den fjerde industrielle revolusjon.

Til alle tider har ny teknologi endret arbeidslivet, men det som skjer nå er
annerledes. Endringene skjer hurtigere enn noen gang tidligere, og de påvirker
oss på nye måter.

Hvordan skal næringslivet i Trøndelag møte utfordringene og mulighetene som det
nye arbeidslivet gir oss?

Mandag 18. april tar vi debatten sammen med beslutningstakere, eksperter og
trønderske bedrifter og håper du vil være med på laget.

Meld deg på NHO Trøndelags årskonferanse

På årskonferansen møter du blant annet Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri og Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

Mer informasjon om program og innledere kommer

Tid: Mandag 18. april 2016, kl. 12.00
Sted: Britannia Hotel, Trondheim