Hvordan blir fremtidens arbeidsliv i Trøndelag?

I dag møtes trønderske bedrifter, beslutningstakere og eksperter for å diskutere framtidens arbeidsliv. For hvilke muligheter og utfordringer vil vi møte i et arbeidsliv hvor teknologi stadig spiller en større rolle?

Samtale om samfunnsendringer og det nye arbeidslivet på NHO Trøndelags årskonferanse

Publisert 18.04.16

Trøndelag

Tittelen på årets konferanse er Remix - det nye arbeidslivet. 
I årene som kommer vil arbeidslivet i økende grad bli preget av digitalisering og automatisering. Mennesker, intelligente IKT-systemer og fysiske omgivelser blir sammenkoblet og kan samhandle på helt nye måter. Noen kaller det for den fjerde industrielle revolusjon.

Til alle tider har ny teknologi endret arbeidslivet, men det som skjer nå er annerledes. Endringene skjer hurtigere enn noen gang tidligere, og de påvirker oss på nye måter.

Konferansier for dagen er Marte Hallem. Med oss har vi trønderske bedrifter, eksperter og beslutningstakere. Og sammen skal vi belyse et arbeidsliv i endring – en remiks på vei mot det nye arbeidslivet.

Dette er våre innledere på årskonferansen 2016. 

I løpet av dagen vil NHO Trøndelags Nyskapingspris og Entreprenørskapspris bli delt ut.

Hele programmet finner du her. Program: Remix – Det nye arbeidslivet