NHOs Anskaffelseskonferanse ble gjennomført 10. juni

Forbedring, fornying og forenkling var NHO-sjef Kristin Skogen Lunds stikkord for offentlige innkjøp, da hun åpnet NHOs Anskaffelseskonferanse 2014 på Næringslivets hus i Oslo.

Publisert 11.06.14

Trøndelag, Innovative anskaffelser

 

På programmet stod også Verdal kommune som fortalte om sine erfaringer med innovative offentlige anskaffelser ifbm innkjøp av velferdsteknologi i Verdal bo- og helsetun. Verdal er et strålende eksempel på god effekt av dialogfase og samspill med leverandørene i forkant av konkurranseutlysningen. Representanter fra prosjektet Une Hallem (utviklingskoordinator), Per Tore Sandsaunet (virksomhetsleder) og Per Ove Kjesbu (salgssjef Relacom) la spesielt vekt på nytten av tverrfaglige team i behovsavklaringsarbeidet, dialogen med leverandørene for å bli kjent med markedet, og at leverandørene leverte bedre og mer treffsikre tilbud.