Norsk Teknologi og NHO Trøndelag med godt samarbeid

Norsk Teknologi ved bransjeforeningen VKE besøkte NHO Trøndelag.  Vi har et godt samarbeid med ønske om å yte god service og tilstedeværelse til våre medlemmer.

Publisert 12.06.14

Trøndelag, Kompetanse

Sølvi Aasen fra bransjeforeningen VKE og Integra i Norsk Teknologi besøkte regionkontoret til NHO i Trøndelag. Tilstede var Regiondirektør Merethe Storødegård, Jon Uthus og Hanne Falstad.

Det ble diskutert hvordan vi kan samhandle bedre til det beste for våre medlemmer.

Sølvi Aasen, Koordiantor VKE/Integra - Norsk Teknologi

Kontakt oss

Merethe Gudmundseth Storødegård

Regiondirektør

NHO Trøndelag

merethe.storodegard@nho.no
Telefon
95222842