Ny rammeavtale for telefonitjenester

80 kommuner og fylkeskommuner i Fylke Nord-samarbeidet går sammen om dialog med markedet når ny rammeavtale for telefonitjenester skal inngås. Avtalen har en antatt verdi på ca 250 mill og vil bli inngått for 4-5 år

Publisert 17.08.15

Innovative anskaffelser

Nord-Trøndelag fylkeskommune har koordineringsansvaret for anskaffelsen. Oppdragsgiverne har flere behov, problemstillinger og erfaringer relatert til telefoni som man ikke ser åpenbare løsninger på.

Formålet med dialogprosessen er å drøfte disse problemsstillinger med markedsaktørene og framskaffe informasjon om løsningsmuligheter. Oppdragsgiver ønsker en fremtidsrettet løsning som tar høyde for morgendagens telefoni- / kommunikasjonsløsninger. Denne informasjonen vil deretter inngå i grunnlaget for utforming av kravspesifikasjoner og kontraktløsning for den etterfølgende åpne anbudskonkurransen.

Fylke Nord-samarbeidet, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, inviterer leverandører og fagmiljø til dialogkonferanse på Værnes 26. august. Påmelding til innkjop@ntfk.no innen 18. august.

Se mer i vedlegg og link på Doffin

Les om anskaffelsen her.