NHOs Nyskapingspris 2014

NHO deler årlig ut en nyskapingspris til en person – eventuelt flere personer i samarbeid – som har startet og/eller utviklet en bedrift. Meld inn kandidater til Nyskapingsprisen som deles ut på NHO Trøndelag sin årskonferanse 7.april.

Publisert 21.02.14

Trøndelag

NHO deler årlig ut en nyskapingspris til en person – eventuelt flere personer i samarbeid – som har startet og/eller utviklet en bedrift. Meld inn ditt forslag til kandidat til: merethe.storodegard@nho.no innen 1.mars 2014.

Formålet med NHOs Nyskapingspris er å belønne enkeltmenneskers initiativ og samtidig skape økt interesse og oppmerksomhet i samfunnet for nyskaping og etablering av nye bedrifter.

Følgende kriterier legges til grunn: Bedriften må ha bevist sin levedyktighet, den må være basert på nyskaping, bedriften må være fremtidsrettet/ny måte å tenke på og vinnerbedriften må gi god PR for saken.

Bedriften bør normalt være mellom fire og ti år og gå med overskudd, altså ha lykkes kommersielt.  Bedriften skal i overveiende grad være startet på etablererens initiativ.

Prisen skal primært tildeles nyetablerere, men den kan også tildeles etablerte bedrifter som representerer spennende nyskaping.

Aptomar vant den regionale konkurransen i Trøndelag i 2013 foran Rørosmeieriet og Fosen Tools. Prisen ble utdelt på NHO Trøndelags årskonferanse den 17 april

NHO Trøndelag trenger kandidater til Nyskapingsprisen. Innspill meldes til merethe.storodegard@nho.no innen 1. mars 2014.

Kriterier for Nyskapingsprisen

  • Bedriften må ha bevist sin levedyktighet og vise til positive resultater
  • Den må være basert på nyskaping
  • Bedriften må være fremtidsrettet og vise evne til å sette nye ideer ut i livet
  • Bør være en rollemodell for ungdom