Informasjon om nytt regelverk for offentlige anskaffelser

1. januar 2017 trer et nytt regelverk for offentlige anskaffelser i kraft. Hva innebærer dette for din bedrift? Vi inviterer til informasjonsmøter.

#205

Fotograf: iStock

Publisert 15.09.16

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser
trer i kraft 1. januar 2017.
På en rekke områder vil det nye regelverket by på tvil og utfordringer. Dette vil gjelde i stor grad innenfor det nasjonale området, der det nå ikke vil være prosedyreregler å forholde seg til.

I tillegg vil det bli krav om at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og tilbyder i konkurransefasen skal være elektronisk.

Trondheim og Steinkjer

NHO Trøndelag inviterer til to informasjonsmøter om det nye regelverket torsdag 6. oktober, og oppfordrer våre medlemmer til å melde seg på ett av disse møtene.

I Trondheim inviterer vi til et frokostmøte kl. 08.00.
Les mer og meld deg på

På Steinkjer arrangerer vi informasjonsmøte sammen med Steinkjer Næringsforum kl. 13.30
Les mer og meld deg på

På begge møtene treffer du disse innlederne:

  • Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i NHO

  • Hilde Sætertrø, prosjektleder, Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling.

På informasjonsmøtene vil vi komme innom blant annet disse temaene:

  • Nye terskelverdier 
  • Nytt nasjonalt regelverk 
  • Nye EØS-regler 
  • Krav om bruk av lærlinger

Betydningen av dialog med leverandørene i forkant av konkurransen blir større når det nye regelverket trer i kraft, dette for å sikre konkurranse. Nasjonalt program for leverandørutvikling er en pådriver for tidlig markedsdialog mellom offentlig oppdragsgiver og bedrifter for å sikre de beste løsningene. Prosjektleder i Leverandørutviklingsprogrammet vil delta på seminaret og fortelle om hvordan markedsdialogen kan foregå og hvilken nytte oppdragsgiver og bedrifter kan ha av dette, spesielt i forhold til det nye regelverket. 
 
Invitasjonen går også ut til kommuner og offentlige virksomheter i din region, og det er anledning for offentlige oppdragsgivere å delta.

Kontakt oss

Hilde Sætertrø

Prosjektleder

Nasjonalt program leverandørutvikling

hilde.satertro@nho.no
Mobil
41686788