Ønsker mer robuste kommuner

Bedriftene trenger effektiv saksbehandling og kommuner som kan se arealbruk, næringsutvikling og samferdsel i sammenheng, sier næringspolitisk direktør i NHO Petter Haas Brubakk.

Tiden er overmoden for kommunereform, sier Petter Haas Brubakk.

Publisert 01.04.14

Trøndelag