Over 500 flere ledige sørtrøndere siste år

Ved utgangen av august er det i alt 4 403 sørtrøndere uten arbeid. Dette tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på over 500 personer, eller 14 prosent, fra samme tid i fjor. Antall nye stillinger går ned.

Publisert 29.08.14

Trøndelag

Justerer vi for naturlige sesongsvingninger på arbeidsmarkedet har ledigheten økt med to prosent fra juni til august. I det følgende vil endringene som framkommer vise sammenligning med samme måned i fjor. 

NHO Trøndelag følger utviklingen nøye og det er beskrivende for situasjonen i utvalgt bransjer – eksempelvis olje- og gassrelatert industri.

Sør-Trøndelag ligger fortsatt under snittet for landet som er på 2,9 prosent. Ledigheten øker mer i vårt fylke enn på landsbasis. Det er kun i Buskerud, Rogaland og Nord-Trøndelag at ledigheten øker mer. – Vi ser at ledigheten øker spesielt innenfor ingeniør- og ikt-fag samt bygg og anlegg. Innen ingeniør- og ikt-fag er det en stor økning i ledighet blant kjemikere og petroleumsingeniører, begge yrker som er nært knyttet til oljeindustrien. I bygg og anlegg øker ledigheten mest blant tømrere og snekkere, rørleggere og hjelpearbeidere, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag. 

1000 færre stillinger

Så langt i år har antallet nye stillinger gått ned med ni prosent. Hittil i år er det lyst ut ca 9 500 stillinger. Det er en nedgang på 1 000 stillinger sammenlignet med samme periode i fjor. Bare i august er det 160 færre stillinger sammenlignet med august i fjor. Innenfor de store yrkesgruppene er det bygg og anlegg og ingeniør- og ikt-fag som har en kraftig reduksjon i ledige stillinger. – Det er en tydelig sammenheng mellom økningen i ledighet og stillingstilgang når vi ser på disse yrkesgruppene. Vi må derfor forvente at ledigheten fortsatt vil øke i løpet av høsten, sier Wigum. 

Under en prosent ledighet i Roan

I august er Roan kommunen med lavest ledighet. Kun 0,6 prosent av arbeidsstyrken står uten arbeid. Hitra og Tydal har 1,5 prosent ledighet, mens det i Åfjord er 1,6 prosent ledige. Den høyeste ledigheten finner vi i Rissa med 6,4 prosent, fulgt av Klæbu med 3,2 prosent og Malvik med 3 prosent. I Trondheim er ledigheten på 2,8 prosent. Det er nå 2 765 helt i ledige i byen, en økning på 319 eller 13 prosent fra samme periode i fjor.

For mer informasjon eller kommentarer, ta kontakt med

For mer informasjon eller kommentarer, ta kontakt med:

Bente Wold Wigum, direktør NAV Sør-Trøndelag, 906 82 152

Elin Børset Eidissen, kommunikasjonsrådgiver NAV Sør-Trøndelag, 990 06 483.

Kommentarer og spørsmål knyttet til utviklingen i de enkelte kommunene kan dere kontakte lokale NAV-ledere:

Midtbyen: Hilde M Bygland, mob 959 15 280

Østbyen: Unni Valla Skevik, mob 958 86 560

Lerkendal: Harald Solbu, mob 924 79 020

Heimdal: Sølvi Margrethe  Dahlen, mob 913 37 625

Klæbu: Roar Aune, tlf 73 43 78 05

Hemne/Snillfjord: Ola Sødahl, mob 916 62 508

Hitra, Frøya: Elin Reppe, mob 975 99 311

Rissa: Andre Sagmo, mob 917 60 254

Nord-Fosen: Egil Johannessen, mob 411 23 247

Oppdal/Rennebu: Arnt Hove, 73 43 74 42 / 926 13 231

Meldal: Kari Høve, mob 951 81 341

Ørland: Liv Marit Røstad, tlf 734 37366

Bjugn: Greta Myhre, mob 975 14 610

Orkdal/Agdenes: Liv A. Bagøien Lamvik, mob 950 83 243

Røros/Holtålen: Leif Tore Smedås, tlf 73 43 88 60

Melhus: fungerende Kyrre Vatn, mob 948 39 120/ Tove Mette Aufles, mob 970 37 130

Midtre Gauldal: Solveig Hofstad, mob 913 10 053

Malvik: Ann-Kristin Larsen, tlf/mob 73438260/93490639

Selbu: Ingunn Myhre, mob 975 29 448

Tydal: Mette Vaarheim Aftret, mob 952 95 958

Skaun: Carl-Tore E. Næss mob 922 86 283