Over 60 aktører har signert Trøndersk Matmanifest

Matmanifestdagen feirer ti år med Trøndersk Matmanifest. - Matmanifestet er viktig for reiselivet i regionen sier styreleder i NHO Reiseliv Midt-Norge, Arve Tokle.

Styreleder i NHO Reiseliv Midt-Norge Arve Tokle

Publisert 09.02.16

Trøndelag

I år arrangeres Matmanifestdagen onsdag 10. februar.
Matmanifestdagen arrangeres andre onsdag i februar hvert år, og markerer signeringen av det Trønderske Matmanifestet i februar 2011. Som første region i Norden, og verden, fikk Trøndelag sitt eget Matmanifest som skal bidra til å styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur.

 

Mange som har signert Trøndersk Matmanifest skal markere dagen til ulike arrangement, informasjonsspredning eller ved å sette ekstra fokus på kortreist mat på menyen.

- Matmanifestet er viktig for næringslivet i hele regionen, men spesilet for reiselivsnæringen, sier styreleder i NHO Reiseliv Midt-Norge, Arve Tokle.

Bidra til økt rekruttering

Matmanifestet er matbransjens manifest og et virkemiddel for at vi i felleskap skal lage matregionen Trøndelag. Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS administrerer ordningen og tar gjerne imot ønsker fra bedrifter som vil tilslutte seg. Oi! Benytter Matmanifestdagen til å bidra til økt rekruttering til restaurant- og matfag. I samarbeid med Strinda Videregående skole, Trondheim Kokkenes Mesterlaug og Trondheim Sommelierteam serveres en kortreist buffe basert på trønderske råvarer og produkter til elever, foresatte, rektor og lærere ved Lade ungdomsskole.


Se film fra fjorårets Matmanifestdag

 

Hva er Trøndersk Matmanifest?

Trøndersk Matmanifest er utviklet og signert i fellesskap av trønderske aktører i 2011, og har som mål å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur. Målet er at manifestet skal bidra til økt kunnskap og interesse for trønderske råvarer, produkt og matkultur.

Det er intensjonsbasert, det vil si at de aktørene som signerer, erkjenner de verdiene som manifestet beskriver og lar dette påvirke deres strategier og handlinger. Det går på å fremme trønderske råvarer, formidle historiene rundt dem og utnytte produktenes sesongvariasjoner. I tillegg ønsker man å bruke produkter ut fra miljøhensyn og som fremmer matglede og helse, samt å fremme god mat og matkultur hos barn og unge.

Hvorfor har vi Trøndersk Matmanifest?

Trøndelag er Norges matregion, og det skal vi vite og være stolte av. Hvilke andre regioner har den bredden av råvarer som Trøndelag? Fisk, sjømat, kylling, storfe, svin, sau, vilt, bær, grønnsaker og melk. Vi er økologisk foregangsfylke på melk og kjøtt. Og i tillegg har vi 200 produsenter av mat- og drikkespesialiteter. Det gjør Trøndelag til en helt unik region med et fantastisk mangfold av råvarer og produkter. Matmanifestet vil bevisstgjøre produsenter og forbrukere om dette mangfoldet, og skape stolthet og identitet rundt trøndersk mat og drikke.

Hvem har signert og hva skal de gjøre?

 Over 60 aktører har signert, alt fra barnehage, dagligvarehandel, arrangement, og restauranter og produsenter av mat og drikke. De har sluttet seg til de punktene som står i manifestet, og vil bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur. De vil bruke de trønderske råvarene, de vil fortelle om dem, og de vil velge produkter som fremmer miljøhensyn, matglede og helse, og matkultur for barn og unge.