Overhalla kommune søker fremtidsrettet varslingssystem

Sykehjemmet i Overhalla kommune trenger nytt sykesignalanlegg og kommunen ønsker å tenke innovativt i valget av nye løsninger

Illustrasjonsfoto

Publisert 27.02.15

Innovative anskaffelser

Overhalla kommune er en mellomstor norsk kommune med 3750 innbyggere. Helsetjenesten i kommunen er samlokalisert i helsesenteret i Overhalla sentrum, og er organisert i 3 enheter; sykeheimen, helse og familie og hjemmetjenesten, og har til sammen 150 ansatte. Sykeheimen har 39 plasser og det er 12 omsorgsboliger under samme tak. Det er 21 omsorgsboliger i nærheten av helsesenteret, og i tillegg planlegges bygging av et ennå ukjent antall nye omsorgsboliger på samme sted.

Bakgrunn for prosjekt varslingssystem

Kommunens utgangspunkt for prosjektet for varslingssystemer er at sykeheimen trenger nytt sykesignalanlegg til ei avdeling på 12 plasser. Denne avdelingen har et gammelt anlegg med snor ved sengen for å få kontakt med personalet. I tillegg er det behov for oppgradering av sykesignalanlegget til de andre 2 avdelingene. Dette anlegget ble kjøpt inn i 2003 og har fungert svært bra, men består av en telefonsentral og en «hovedhjerne» som må skiftes ut, da reservedeler ikke fås kjøpt til denne sentralen.
Behovet til pasienter og ansatte er et varslingssystem som blant annet kan knyttes opp i mot brannvarsling, brannforebyggende tiltak, fall, varsling ved risikosituasjoner og kognitiv støtte. Et varslingssystem skal bidra til å gi trygghet i hverdagen for både beboere, ansatte og pårørende. Det skal dekke et behov for varsling som er tilpasset den enkelte beboers funksjonsnivå og dekke personalets behov for varsling i en døgnkontinuerlig tjeneste. Det er også behov for toveis kommunikasjon mellom ansatte men også mellom beboer og ansatte. Vi ønsker enkle og fleksible løsninger som kan forenkle hverdagen i trygge omgivelser, disse løsningene skal være i tråd med velferdsteknologiens krav om nasjonale standarder for morgendagens omsorg.

Vurdere andre løsninger

Når kommunen skal anskaffe nytt sykesignalanlegg ønskes det å tenke innovativt og vurdere andre velfersteknologiske løsninger - systemer for varslings- og lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorer til bruk i institusjon og for hjemmeboende.
Spørsmål en har i forhold til dette er om en oppgradering gir oss en fremtidsrettet løsning? Bør kommunen velge en IP-plattform som kan sørge for full integrering av ulike systemer? Kommunene står også foran utskifting av alle trygghetsalarmer, da disse vil gå fra analog til digitale løsninger i 2017. Vil dette ha noen betydning for anskaffelse av sykesignalanlegget? Skal disse anleggene kommunisere?

Les hele prosjektet her